Zorgreservisten

Je bent zorgreservist als je een niet-praktiserend zorgprofessional bent óf een nulurencontract hebt bij een zorgorganisatie, en bereid bent in te springen in crisissituaties. Dat kan als je bijvoorbeeld nu in een andere sector werkt of gepensioneerd bent. Als jouw zorghart altijd is blijven kloppen en je oproepbaar bent wanneer er nood is bij jou in de regio, dan kun jij je aanmelden als zorgreservist.
Het is wel van belang dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt. Je kent je eigen grenzen en handelt daarnaar.

Om de Nationale Zorgreserve zorgvuldig en duurzaam te organiseren, zoeken we mensen die:

 • een diploma voor verpleegkundige, verpleegkundig specialist, BMH, verzorgende (VIG) of arts hebben gehaald en ervaring hebben opgedaan in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de wijk, GGZ of gehandicapten­zorg, en:
 • werkzaam zijn in een andere sector of gepensioneerd zijn, niet-werkend (met 0 uren contract of als vrijwilliger).

Als je je aanmeldt, neemt een van onze communitymanagers binnen 48 uur contact met je op. Dan kijken we samen of je je bij de Nationale Zorgreserve kunt en wilt aansluiten. Is dat het geval, dan gaan we je ‘onboarden’. Het wijst zich allemaal vanzelf. En vragen stellen mag altijd!

Meld je aan als zorgreservist


Veelgestelde vragen en antwoorden

Nee. De Nationale Zorgreserve zal altijd paraat blijven om bij te springen als een crisissituatie daar om vraagt. Denk naast een pandemie (corona) ook aan een regionale (watersnood) of seizoensgebonden crisis (griep).

Een zorgreservist onderhoudt zijn kennis en ervaring door een inzet van minimaal 24 uur per jaar. Dat kan zijn door training, praktijktoetsen of door inzet. We zijn in gesprek met zorgreservisten, zorgorganisaties en andere partijen in het zorgveld om te kijken naar het wie-wat-waar van het op peil houden van kennis en kunde van de zorgreservisten. We houden je op de hoogte via de website.

In maart 2020 werden de gevolgen van COVID19 merkbaar. Dat wat al eerder in Italië gebeurde, bleek ook in Nederland realiteit te worden. Er waren ziekenhuisbedden nodig voor COVID19-patienten en veel reguliere zorg werd daarom afgeschaald. De druk op de zorg werd groter en er ontstond een stuwmeer aan uitgestelde zorg. Medisch en verpleegkundig personeel werd zelf ook ziek, kreeg per persoon meer patiënten onder de hoede en vakanties werden ingetrokken. Dit alles zorgde ervoor dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg in het geding kwamen.Tegelijkertijd ontstond er iets moois. Ongeveer 23.000 mensen met een zorgachtergrond gaven aan te willen bijspringen. Het werd al snel duidelijk dat het zorgsysteem dat we met elkaar hebben bedacht, niet kan omgaan met deze extra inzet in tijden van crisis. Veel oud-zorgmedewerkers kregen geen reactie op hun aanmelding, zorgorganisaties hadden te weinig tijd en expertise om de match te maken. En dat terwijl er grote behoefte was aan Extra Handen in de Zorg.Om in toekomstige crisissituaties gebruik te kunnen blijven maken van het aanbod van oud-zorgmedewerkers subsidieert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma Nationale Zorgreserve. Met de geleerde lessen ontwikkelt NZR een duurzame variant: een community van zorgreservisten die paraat zijn en willen bijspringen als hun agenda dat toelaat en een crisissituatie daar om vraagt. Alles vanuit de gedachte ‘Met elkaar. Voor elkaar.’

De Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is niet bedoeld om zorgreservisten te betalen voor hun diensten. Dat is immers een zaak van de zorgorganisaties zelf. Uitgangspunt is dat zorgreservisten worden betaald voor hun inzet. Zorginstellingen maken zelf de afweging of het zorg afschaalt of gebruik maakt van de inzet van zorgreservisten.

Dat aantal groeit per week. Meer dan 1400 zorgreservisten schreven zich al in na een gesprek met een van de communitymanagers van de Nationale Zorgreserve. De ambitie is om voor de zomer van 2022, 2000 zorgreservisten paraat te hebben. We zien dat er grote regionale verschillen zijn. In regio's waar al gebruik is gemaakt van de diensten van zorgreservisten, is het aantal reservisten opvallend hoger dan in andere regio's. Dit komt mede door het feit dat zorgorganisaties met een acute hulpvraag mensen weten te bereiken via hun (regionale) communicatiekanalen. Ook wordt het concept daar vaak samen met onderwijsinstellingen en lokale media doorontwikkeld. 

Bij meer dan 80 organisaties zijn inmiddels zorgreservisten ingezet. Elke week blijven hier organisaties bijkomen die nu inzet vragen of voor de toekomst voorbereid willen zijn op de inzet van zorgreservisten in crisissituaties.

De Nationale Zorgreserve werkt in lijn met de veiligheidsregio’s (ROAZ-regio’s). Belangrijkste reden is dat o.a. de politie, brandweer, ambulancediensten en het Rode Kruis ook met  deze regio’s werken. Dat maakt samenwerken eenvoudiger. Als een zorgreservist bij ons wordt geregistreerd, wordt deze gekoppeld aan de regio waar waar de zorgreservist woont. Dit wil overigens niet zeggen dat de inzet beperkt is tot deze regio. Zorgreservisten kunen zich namelijk ook registreren voor een andere regio.

Het team van NZR verzorgt de persoonlijke onboarding van zorgreservisten in een online community. In deze community vinden zorgreservisten elkaar, al dan niet tijdens community-meetings. Ervaringen delen staat centraal. Daarnaast deelt NZR kennis en ervaring over de inzet van reservisten tijdens online en fysieke bijeenkomsten met (potentiele) zorgreservisten, zorgorganisaties, werkgevers van zorgreservisten en andere geinteresseerden. Het team van NZR is continu bezig met het onderzoeken van oplossingen voor belemmeringen. Reflecteren, leren en (door)ontwikkelen. Hiermee wordt het concept van de Nationale Zorgreserve aangescherpt om een passende en duurzame oplossing te zijn voor tijdelijke capaciteitsproblemen ten tijde van een crisis in de zorg.

De Nationale Zorgreserve bouwt aan regionale community’s van (oud-)zorgprofessionals die in tijden van crisis klaarstaan om ingezet te worden binnen een zorgorganisatie met een hulpvraag.

Daarbij is het volgende belangrijk:
1. Het doel is tot een oplossing te komen voor tijdelijke capaciteitsproblemen in crisissituaties.
2. Er wordt samengewerkt in een regionaal netwerk van zorgreservisten en zorgorganisaties.
3. Zorgreservisten bepalen zelf wanneer en waar ze werken en worden daarvoor betaald.

Om zorgreservisten duurzaam in te zetten, leren we in de praktijk hoe het voor zorgreservisten, zorgorganisaties, zorgprofessionals en werkgevers van zorgprofessionals is om te werken met een Nationale Zorgreserve.

De Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reservisten bij het Rode Kruis of Defensie hebben een een overeenkomst met het Rode Kruis dan wel Defensie. Een zorgreservist is niet in dienst van de Nationale Zorgreserve maar sluit een arbeidscontract met de zorgorganisatie waar een zorgreservist aan de slag gaat. Om de instroom van zorgreservisten sneller te bevorderen werken we op dit moment aan een oplossing om dit knelpunt op te lossen.

Er is een klein team van communitymanagers, zij werken nauw met elkaar samenwerken. In jouw regio is er een vaste community manager als eerste aanspreekpunt waar je na je aanmelding met al je vragen, behoeften en ervaringen terecht kan. De community managers zijn 7 dagen per week bereikbaar en denken graag met je mee!

De missie van Nationale Zorgreserve is het realiseren van een zichtbare groep van regionaal gebonden zorgreservisten die in tijden van crisis kunnen inspringen in de zorg. Onze ambitie is om voor de zomer van 2022 landelijk 2000 zorgreservisten paraat te hebben. In de community van (oud-)zorgprofessionals worden ervaringen gedeeld en wordt kennis up to date gehouden. De Nationale Zorgreserve ontwikkelt het concept samen met zorgorganisaties en zorgreservisten. We reflecteren, delen de geleerde lessen en ontwikkelen het concept door om zo tot duurzame oplossingen te komen voor capaciteitsproblemen in de zorg, zowel nu als in de toekomst.

Iedere zorgorganisatie die op dit moment een capaciteitsprobleem heeft of verwacht als gevolg van een crisis kan een hulpvraag indienen. Denk aan ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties.

Zorgreservisten hebben een achtergrond in de zorg (opleiding en werkervaring), zijn bereid en bekwaam om zorg te verlenen. Ze zijn bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar. Ze stromen weer uit als de crisis onder controle is. Ze werken elders of zijn met pensioen. De groep zorgreservisten is divers: van leerkracht tot wethouder, van functioneel beheerder tot garagehouder. Wat ze gemeen hebben: een warm kloppend zorghart. Wil je ervaringsverhalen lezen en op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media. Onderaan deze pagina vind je de linkjes naar Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

Dat hangt af van het activiteitenpakket op basis waarvan een zorgreservist wordt ingezet.De Nationale Zorgreserve werkt met activiteitenpakketten in plaats van functies. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen en zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG.Voor de activiteitenpakketten 1 en 2 is een BIG-registratie niet nodig. Voor activiteitenpakketten 3 en 4 wel. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.

We zijn een community voor en door zorgreservisten. Een team van gelijkgestemden: mensen zoals jij, bij wie het zorghart altijd is blijven kloppen. Mensen die paraat staan om tijdelijk te worden ingezet bij een crisis in de regio. Op ons online platform hebben we met elkaar contact en inspireren we elkaar. Als je dat leuk en interessant vindt, kun je meedoen aan community meetings. Deze meetings zijn ideaal om vragen te stellen, ervaringen te delen en kennis te maken met andere zorgreservisten. Zo leer je elkaar nóg beter kennen.

We houden je via het online platform ook op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Nationale Zorgreserve. En heb je vragen of ideeën aan andere zorgreservisten of mensen van het team van NZR? Dat kan via het online platform heel makkelijk.

En heel belangrijk: op het online platform worden de hulpvragen van zorgorganisaties geplaatst. Hierop kun je reageren door aan te geven op welke diensten je ingezet wilt worden. Naast het online platform organiseren we binnen jouw community ook regelmatige fysieke bijeenkomst om elkaar te ontmoeten, een kijkje te nemen bij een zorgorganisatie in jouw regio en om vaardigheden te oefenen.

We hebben een streng privacy-beleid en slaan jouw gegevens maar 24 uur op. Daarom is de link in je welkomstmail maar 24 uur geldig. Ben je te laat met het activeren van je account, dan is dat geen probleem. Stuur in dat geval een e-mail naar community@nationalezorgreserve.nl, dan ontvang je van ons een nieuwe link.

Let op! Het kan zijn dat deze e-mail in de postbus met ongewenste berichten (spam) terechtkomt.

Heel simpel. Schrijf je hier in als je aan de voorwaarden voldoet om zorgreservist te worden. Binnen 48 uur nemen we contact met je op om je verder te informeren, wederzijdse verwachtingen te onderzoeken en te beslissen of je je bij de Nationale Zorgreserve kan en wil aansluiten en we je toe kunnen laten op ons platform. We komen graag met je in contact!

Als zorgreservist word je voor je inzet betaald door de zorgorganisatie waar je gaat werken. Je sluit een arbeidscontract met deze zorgorganisatie, meestal in de vorm van een nuluren- of flexcontract. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het activiteitenpakket dat je uitvoert en is cao-conform. De mogelijkheid bestaat ook om op basis van vrijwilligheid je inzet te geven.

Het is handig om wel wat computervaardigheden te bezitten. Hulpvragen vanuit zorgorganisaties worden op het online platform gepubliceerd. Je kunt je dan online inschrijven voor bepaalde dagen of diensten. Ook hebben we regelmatig een online community meeting waar je aan kunt deelnemen. Ideaal om vragen te stellen, ervaringen te delen en kennis te maken met andere zorgreservisten. Wanneer je graag iemand wil spreken en op weg geholpen worden, bel ons dan op 085-303 84 57.

Het meest gebruikelijk is dat onze reservisten op basis van een 0- uren contract worden ingezet. ZZP- er kunnen zich zeker ook aanmelden voor hulpvragen, het is aan de zorgorganisatie of zij op deze wijze gebruik willen maken van jouw inzet als reservist.

Als je dat leuk en interessant vindt, kun je meedoen aan community meetings. Deze meetings zijn ideaal om vragen te stellen, ervaringen te delen en kennis te maken met andere zorgreservisten. Zo leer je elkaar nóg beter kennen. Naast onze online meetings, organiseren we ook regelmatig fysieke bijeenkomsten waar naast ervaringen uitgewisseld worden ook aan de slag wordt gegaan met het oefenen van vaardigheden. Je vindt de aankondiging van de meetings onder het kopje 'Activiteiten' op de Home-pagina van het online platform.

Geen probleem, stuur een mail naar community@nationalezorgreserve.nl en wij schrijven je uit en heffen je account op. Mocht je je later toch weer opnieuw aanmelden, dan ben je uiteraard van harte welkom!

Dat mag zeker. Op ons online platform volg je altijd je eigen regio en krijg je een melding als er een hulpvraag is in jouw buurt. Als je in meerdere regio’s inzetbaar bent, kun je die andere regio’s ook volgen. Je krijgt dan ook een melding als dáár een hulpvraag is.

 • Kies na het inloggen op het online platform voor 'Kies regio'.
 • Klik de regio('s) aan die je wilt volgen.
 • Wil je op de hoogte blijven van hulpvragen in de regio? Klik dan in het venster 'Alle hulpvragen' op 'Volgen' (je vindt de knop rechtsboven, de tekst in dit vakje wordt dan groen).
 • Wil je (ook) op de hoogte blijven van andere berichten in een regio? Klik dan in het venster 'Ervaringen delen' op 'Volgen' (je vindt de knop rechtsboven, de tekst in dit vakje wordt dan groen). Je kunt deze opties ook makkelijk weer uitzetten!

Jouw privacy is belangrijk voor je. Dat vinden wij ook. Daarom gaan wij er zorgvuldig mee om. In onze privacyverklaring hebben we opgeschreven hoe we dat doen. Ook hebben beschreven wat jouw rechten en onze verplichtingen zijn. Het reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Klik hier voor de privacyverklaring.

Nee, je bepaalt zelf of je op een hulpvraag ingaat. Jij hebt de regie over jouw inzetbaarheid. Omdat het om crisissituaties gaat, vragen we je wel om snel te reageren zodra er een hulpvraag in jouw regio wordt gepubliceerd op het online platform.

Doorloop altijd eerst deze stappen: 

 1. Log je voor het eerst in en doet de link het niet? Na je aanmelding was de link in je e-mail 24 uur geldig. We hebben een streng privacybeleid en slaan je gegevens maar 24 uur op. Geen probleem als je te laat bent met activeren. Stuur in dat geval een e-mail naar community@nationalezorgreserve.nl, dan ontvang je van ons een nieuwe link.
 2. Kon je eerder wel inloggen? Misschien heb je capslock nog aan staan waardoor er alleen maar hoofdletters staan?
 3. Heb je een andere webbrowser geprobeerd zoals Google Chrome?
 4. Log in via www.wij.nationalezorgreserve.nl
 5. Werkt dit niet, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’. Vul je e-mailadres in, doe de controle (Capcha) en klik op verzenden. Je ontvangt nu een e-mail met daarin een link om je wachtwoord opnieuw aan te maken. Let op! Het kan zijn dat deze e-mail in je postbus met ongewenste berichten (spam) terechtkomt.

Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op met een van de communitymanagers via 085-303 84 57 of via community@nationalezorgreserve.nl.

Als je je aanmeldt, neemt een van onze communitymanagers binnen 48 uur contact met je op. Dan kijken jullie samen of je je bij de Nationale Zorgreserve kan en wil aansluiten. Is dat het geval, dan gaan we je ‘onboarden’. Het wijst zich allemaal vanzelf. En vragen stellen mag altijd!
Je wordt absoluut niet direct of zomaar ingezet. Want jij bepaalt zelf of je wilt worden ingezet als er een hulpvraag van een zorgorganisatie in in jouw regio(‘s) wordt gepubliceerd in de community. Jij hebt de regie over jouw inzetbaarheid!

We begrijpen dat je het druk genoeg hebt. Daarom helpen we je goede afspraken te maken met je werkgever, zodat er een goede balans ontstaat tussen je inzet als zorgreservist en je vaste baan. Dat werkt voor iedereen anders, maar we streven altijd naar een passende regeling. Samen komen we tot de juiste oplossingen.
Heeft je werkgever vragen hierover? Dan kan hij/zij contact met ons opnemen via community@nationalezorgreserve.nl.

Dat hangt af van de achtergrond en de wens van de zorgreservist. Om gevoel te houden met de regio en het vak, vragen we een inzet van 24 uur per jaar. Dat kan zijn op basis van inzet in crisistijd, meelopen als het geen crisis is of door het volgen van trainingen.

Zeker niet. De ervaring heeft geleerd dat je het werken in de zorg heel snel weer oppakt en dat je snel van toegevoegde waarde kunt zijn. Veel zorgreservisten vinden het spannend om weer aan het bed te staan, maar het komt echt goed. We krijgen terug dat mensen na een uur weer vliegen alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Leeftijd is maar een getal. Wanneer jij in staat bent halve of hele diensten te draaien is dit zeker geen probleem.

Jazeker! Ook aan jouw inzet is behoefte in tijden van crisis. Om de Nationale Zorgreserve zorgvuldig en duurzaam te organiseren, zoeken we mensen die:

 • ooit een diploma voor verpleegkundige, verpleegkundig specialist, BMH of verzorgende IG hebben gehaald én
 • ervaring hebben opgedaan in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de thuiszorg, de GGZ of gehandicaptenzorg.

Wanneer je als zorgreservist bent ingezet, is dat meestal op basis van een 0-urencontract met de betreffende zorgorganisatie. Je salarisstrook krijg je van deze zorgorganisatie.

Helaas. Om de Nationale Zorgreserve zorgvuldig en duurzaam te organiseren, zoeken we alleen mensen die
– ooit een diploma voor verpleegkundige, verpleegkundig specialist, BMH of verzorgende IG hebben gehaald en;
– ervaring hebben opgedaan in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de wijk, GGZ of gehandicaptenzorg.

Alleen in crisissituaties wordt aan zorgreservisten gevraagd om in te springen in de zorg. We hopen natuurlijk dat er geen crisis ontstaat. Maar als het zover is, publiceren we de hulpvragen van de zorgorganisaties op het online platform. Daarop kun je reageren. We zijn inmiddels een klein jaar op weg. Zorgorganisaties weten ons steeds beter te vinden wanneer er in crisissituaties capaciteitsproblemen onstaan. Hoe naar een crisis ook is, het is fijn om als Nationale Zorgreserve bij te kunnen dragen aan de continuïteit van de zorg. Om direct te kunnen reageren op een hulpvraag is het handig om je notificaties zo in te stellen dat je direct een seintje krijgt wanneer er nieuwe hulpvragen van zorgorganisaties op het online platform worden geplaatst.

Heb je hulp nodig bij het instellen van je notificaties, kijk dan onder de knop Platformvragen onder 'Notificaties en emails'.

Je kunt hierover afspraken maken met de zorgorganisatie waar je jezelf als zorgreservist inzet.

Dat mag zeker. Op ons online platform volg je altijd je eigen regio en krijg je een melding als er een hulpvraag is in jouw buurt. Als je in meerdere regio’s inzetbaar bent, kun je die andere regio’s ook volgen. Je krijgt dan ook een melding als dáár een hulpvraag is.

- Kies na het inloggen op het online platform voor 'Kies regio'.
- Klik de regio('s) aan die je wilt volgen.
- Wil je op de hoogte blijven van hulpvragen in de regio? Klik dan in het venster 'Alle hulpvragen' op 'Volgen' (je vindt de knop rechtsboven, de tekst in dit vakje wordt dan groen).
- Wil je (ook) op de hoogte blijven van andere berichten in een regio? Klik dan in het venster 'Ervaringen delen' op 'Volgen' (je vindt de knop rechtsboven, de tekst in dit vakje wordt dan groen). Je kunt deze opties ook makkelijk weer uitzetten!

Nee, helaas kunnen wij dit niet regelen, neem contact op met zorgorganisaties bij je in de buurt, de zorg heeft jouw hard(t) nodig!

Nee. We zijn geen uitzendbureau of detacheringsbureau en hebben geen zorgreservisten in dienst. De Nationale Zorgreserve is de schakel tussen de zorgorganisatie en de zorgreservisten. Zorgreservisten worden alleen ingezet als er sprake is van crisis en er een hulpvraag komt vanuit een zorgorganisatie met een duidelijke einddatum.

De Nationale Zorgreserve is er alleen voor inzet bij crisis. We vragen je dus niet om structureel (vaste dagen) beschikbaar of inzetbaar te zijn. Pas als er een hulpvraag is vanuit een zorgorganisatie rooster je jezelf in op de dagen en diensten dat jij beschikbaar bent. We werken niet met een vast rooster. Jij hebt de regie over wanneer je werkt als zorgreservist.

Als zorgreservist voer je geen vaste functie uit, maar ga je aan de slag met een van onze vier activiteitenpakketten. De Nationale Zorgreserve werkt met activiteitenpakketten in plaats van functies. Op basis van je vooropleiding, ervaring, bevoegdheden en bekwaamheden kijk je of je de activiteiten binnen het pakket kunt uitvoeren. Als er hulpvragen van zorgorganisatie worden gepubliceerd, is het aan jou om de hulpvraag te kiezen die bij je past.

We krijgen van werkgevers van (ingezette) zorgreservisten terug dat ze trots zijn op hun medewerkers. Zij leveren immers een maatschappelijke bijdrage door bij te springen in crisissituaties. De meeste werkgevers staan positief tegenover de Nationale Zorgreserve en tegenover de inzet van hun medewerkers als zorgreservist. Vanzelfsprekend gaat dat alleen op als de inzet als zorgreservist hun normale werkzaamheden en prestaties niet belemmeren. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken over het aantal uren dat iemand als zorgreservist kan worden ingezet, over de financiële consequenties en over de balans tussen werk en privé. Het programmateam van de Nationale Zorgreserve is bezig om ook werkgevers te betrekken bij haar positionering. Met vragen op dit gebied kun je terecht bij onze communitymanagers via community@nationalezorgreserve.nl.

Lees hier het verhaal van zorgreservist Sanne en haar werkgever Bert! 

Nee, niet om je in te schrijven als zorgreservist. Mocht een organisatie met een hulpvraag dit wel als verplicht stellen, dan vermelden we dat expliciet bij de betreffende hulpvraag. Op die manier kan je zelf bepalen of je wel of niet aan de voorwaarden kan voldoen.

Stuur ons een e-mail via community@nationalezorgreserve.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ons ook bellen via 085-303 84 57.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.