De Nationale Zorgreserve ondersteunt Nederlandse zorgorganisaties

De Nationale Zorgreserve koppelt zorgreservisten aan zorgorganisaties. Zo dragen we tijdens noodsituaties bij aan de continuïteit van de zorg in Nederland. 

 
 

Blijf tijdens crisistijd niet zitten met je hulpvraag

Een noodsituatie zoals een pandemie, een lokale opleving van een virus of een ramp zorgt voor extra druk op het vaste personeel. Hierdoor komt de reguliere zorgverlening in gevaar. Alle ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, gehandicaptenzorgorganisaties, GGZ-instellingen, GGD’en of thuiszorgorganisaties die tijdens crisistijd kampen met acute en tijdelijke capaciteitsproblemen kunnen een hulpvraag indienen. 

 
 
 

  Mijn organisatie heeft een acuut of tijdelijk capaciteitsprobleem

  Ik zie intern geen ruimte om personeel door te schuiven

  Uitzendbureaus en ZZP'ers bieden geen uitkomst

  De continuïteit van de reguliere zorg is in gevaar

 
 
 
 

 

 
 
 

Hoe werkt het?

Na het indienen van een hulpvraag neemt het team van de Nationale Zorgreserve zo snel mogelijk contact  op. Samen concretiseren we jouw hulpvraag waarna wij het draaiboek met essentiële informatie toesturen: denk hierbij aan een checklists voor de instroomprocessen en supervisie van zorgreservisten, administratieve handelingen en de evaluatie. 
 

 
 
 

Noodsituatie

De continuïteit van de zorg is in gevaar. Door het lokaal opleven van een virus, een natuurramp, grote vluchtelingenstromen of een andere noodsituatie. Er is onvoldoende personeel en de werkdruk neemt toe.  

 
 
 

Hulpvraag

Je plaatst tijdens crisistijd een hulpvraag vanuit je zorgorganisatie. Samen met het team van de Nationale Zorgreserve wordt de ondersteuningsbehoefte geconcretiseerd. Via het platform van de Nationale Zorgreserve publiceren we de oproep.

 
 
 

Voorbereiding

Aan de hand van een draaiboek en checklists bereid je samen met je collega’s de komst van zorgreservisten voor. De beschikbare zorgreservisten krijgen een tijdelijk contract en een duidelijke briefing over de werkzaamheden. 

 
 
 

Inzet

De zorgreservisten komen in actie. Ze werken schouder aan schouder met vaste zorgprofessionals in je zorgorganisatie. En ondersteunen, afhankelijk van situatie, met de algemene dagelijkse zorg of specialistische taken. 

 
 
 

Uitstroom

De noodsituatie is onder controle. De zorgreservisten stromen uit. We evalueren de inzet, zodat we met z’n allen in de toekomst nog effectiever samenwerken.

 
 

Meest gestelde vragen

De belangrijkste informatie op één plek

 

De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van zorgreservisten; (voormalige) zorgprofessionals die paraat staan om te helpen in geval van nood. De Nationale Zorgreserve brengt zorgreservisten in contact met zorgorganisaties die een tijdelijk capaciteitsprobleem of hulpvraag hebben. De Nationale Zorgreserve is een initiatief van Stichting Extra ZorgSamen, en wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Zorgreservisten zijn mensen met een passie voor de zorg. Ze  zijn bevoegd om in te springen én zorg te verlenen als er tijdelijk behoefte is aan extra professionele hulp bij noodsituaties. Een zorgreservist beschikt altijd over een zorgdiploma en relevante werkervaring. De groep zorgreservisten is divers en bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en leeftijden. Sommige zorgreservisten genieten van hun pensioen of werken in een hele andere sector: van leerkracht tot wethouder, en van IT-beheerder tot ondernemer. Op dit moment staan er ruim 3250 zorgreservisten paraat.

Zorgreservisten zijn oproepbaar in het geval van een tijdelijke noodsituatie. Landelijk, regionaal of lokaal. Zorgreservisten zetten zich in voor korte periodes. Ze staan onder supervisie van het reguliere team. Afhankelijk van hun kwalificaties helpen ze met het verlenen van algemene dagelijkse levensverrichtingen of meer specialistische handelingen. Als de situatie onder controle is stromen ze weer uit.

Wanneer jouw zorgorganisatie daadwerkelijk zorgreservisten gaat inzetten, ontvang je van ons een uitgebreid draaiboek met checklists. Wil je meer weten over de specifieke zaken die van belang zijn voor een succesvolle inzet? Neem voor vragen en meer informatie contact op.

Sommige zorgreservisten zijn nog werkzaam in de zorgsector. Andere houden hun kennis en ervaring op peil door tijdelijke inzet bij noodsituaties, of via deelname aan relevante en geaccrediteerde scholing en trainingen vanuit de Nationale Zorgreserve.

De meeste zorgreservisten werken op basis van een tijdelijk 0-urencontract. Het salaris is altijd conform de CAO. De Nationale Zorgreserve heeft zelf geen zorgreservisten in dienst. De zorgreservist gaat een arbeidsovereenkomst aan met de zorgorganisatie waar hulp nodig is. Er zijn ook zorgreservisten die ervoor kiezen om als vrijwilliger te werken. 

De Nationale Zorgreserve brengt alleen vraag en aanbod bij elkaar. Zorgreservisten gaan een contract aan met de zorgorganisatie waar ze worden ingezet. Vanaf dat moment zijn ze formeel een tijdelijke werknemer van de zorgorganisatie, en vallen ze onder de aansprakelijkheidsregeling die de organisatie heeft getroffen. Neem voor vragen en meer informatie contact op.

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen