Zorgorganisaties

Zorgreservisten staan paraat voor zorgorganisaties die in tijden van crisis kampen met grote capaciteitstekorten. Ben je werkzaam bij een zorgorganisatie en wil je een beroep doen op zorgreservisten? Op deze pagina lees je wat we voor je kunnen betekenen, wanneer je in aanmerking komt voor onze hulp en hoe je een hulpvraag indient.

 

Een hulpvraag en dan?

Het team van de Nationale Zorgreserve  spreekt dagelijks met zorgorganisaties in nood. Het zijn vaak de hrm-managers die in de pen of de telefoon klimmen. De zorgorganisaties die zich melden, ontvangen een e-mail met een aantal vragen. De antwoorden daarop vormen de basis van de hulpvraag.
Lees meer>

 

Heb je een hulpvraag?

Neem contact met ons op via inzet@nationalezorgreserve.nl of bel 085-3038457. Je kunt ook direct een hulpvraag stellen door op onderstaande button te klikken. 

Stel je hulpvraag

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Nee. De Nationale Zorgreserve zal altijd paraat blijven om bij te springen als een crisissituatie daar om vraagt. Denk naast een pandemie (corona) ook aan een regionale (watersnood) of seizoensgebonden crisis (griep).

In maart 2020 werden de gevolgen van COVID19 merkbaar. Dat wat al eerder in Italië gebeurde, bleek ook in Nederland realiteit te worden. Er waren ziekenhuisbedden nodig voor COVID19-patiënten en veel reguliere zorg werd daarom afgeschaald. De druk op de zorg werd groter en er ontstond een stuwmeer aan uitgestelde zorg. Medisch en verpleegkundig personeel werd zelf ook ziek, kreeg per persoon meer patiënten onder de hoede en vakanties werden ingetrokken. Dit alles zorgde ervoor dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg in het geding kwamen. Tegelijkertijd ontstond er iets moois. Ongeveer 23.000 mensen met een zorgachtergrond gaven aan te willen bijspringen. Het werd al snel duidelijk dat het zorgsysteem dat we met elkaar hebben bedacht, niet kan omgaan met deze extra inzet in tijden van crisis. Veel oud-zorgmedewerkers kregen geen reactie op hun aanmelding, zorgorganisaties hadden te weinig tijd en expertise om de match te maken. En dat terwijl er grote behoefte was aan extra handen in de zorg. Om in toekomstige crisissituaties gebruik te kunnen blijven maken van het aanbod van oud-zorgmedewerkers subsidieert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma Nationale Zorgreserve. Met de geleerde lessen ontwikkelt de Nationale Zorgreserve een duurzame variant: een community van zorgreservisten die paraat zijn en willen bijspringen als hun agenda dat toelaat en een crisissituatie daar om vraagt. Alles vanuit de gedachte ‘Met elkaar. Voor elkaar.’

De Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is niet bedoeld om zorgreservisten te betalen voor hun diensten. Dat is immers een zaak van de zorgorganisaties zelf. Uitgangspunt is dat zorgreservisten worden betaald voor hun inzet. Zorginstellingen maken zelf de afweging of het zorg afschaalt of gebruik maakt van de inzet van zorgreservisten.

De Nationale Zorgreserve werkt in lijn met de veiligheidsregio's (ROAZ-regio’s). Belangrijkste reden daarvoor is dat o.a. de politie, brandweer, ambulancediensten en het Rode Kruis ook met deze regio’s werken. Dat maakt samenwerken eenvoudiger. Als een zorgreservist bij ons wordt geregistreerd, wordt deze gekoppeld aan de regio waar hij of zij woont. Verbinding in de regio tussen de zorgresrvisten en organisaties maakt de drempel voor inzet lager. Dit wil overigens niet zeggen dat zijn of haar inzet beperkt is tot deze regio. Zorgreservisten kunnen namelijk ook andere regio's volgen en ook daar reageren op hulpvragen.

Het team van NZR verzorgt de persoonlijke onboarding van zorgreservisten in een online community. In deze community vinden zorgreservisten elkaar, al dan niet tijdens community-meetings. Ervaringen delen en elkaar inspireren staan centraal.
Daarnaast deelt NZR kennis en ervaring over de inzet van reservisten met (potentiele) zorgreservisten, zorgorganisaties, werkgevers van zorgreservisten en andere geinteresseerden. Het team van NZR is continu bezig met het onderzoeken van oplossingen voor belemmeringen. Reflecteren, leren en (door)ontwikkelen. Hiermee wordt het concept van de Nationale Zorgreserve aangescherpt om een passende en duurzame oplossing te zijn voor tijdelijke capaciteitsproblemen ten tijde van een crisis in de zorg.

De Nationale Zorgreserve bouwt aan regionale community’s van (oud-)zorgprofessionals die in tijden van crisis klaarstaan om ingezet te worden binnen een zorgorganisatie met een hulpvraag.

Daarbij is het volgende belangrijk:

 1. Het doel is tot een oplossing te komen voor tijdelijke capaciteitsproblemen in crisissituaties.
 2. Er wordt samengewerkt in een regionaal netwerk van zorgreservisten en zorgorganisaties.
 3. Zorgreservisten bepalen zelf wanneer en waar ze werken en worden daarvoor betaald.

Om zorgreservisten duurzaam in te zetten, leren we in de praktijk hoe het voor zorgreservisten, zorgorganisaties, zorgprofessionals en werkgevers van zorgprofessionals is om te werken met een Nationale Zorgreserve.

De Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De missie van Nationale Zorgreserve is het realiseren van een zichtbare groep van regionaal gebonden zorgreservisten die in tijden van crisis kunnen inspringen in de zorg. Onze ambitie is om voor de zomer van 2022 landelijk 2000 zorgreservisten paraat te hebben. In de community van (oud-)zorgprofessionals worden ervaringen gedeeld en wordt kennis up to date gehouden. De Nationale Zorgreserve ontwikkelt het concept samen met zorgorganisaties en zorgreservisten. We reflecteren, delen de geleerde lessen en ontwikkelen het concept door om zo tot duurzame oplossingen te komen voor capaciteitsproblemen in de zorg, zowel nu als in de toekomst.

Je kunt een hulpvraag indienen via het formulier op onze website.

Vragen? Mail ons op community@nationalezorgreserve.nl of bel naar 085-303 84 57. Je komt dan in contact met een van onze communitymanagers.

Wat enorm helpt is wanneer de zorgreservist zich online kan voorbereiden. Denk aan e-learning, een (digitale) rondleiding, informatie over de afdeling. Wat verder helpt is een goede start van de eerste werkdag. Een introductie door de afdelingsmanager bijvoorbeeld. En een buddy die makkelijk dingen uitlegt en het leuk vindt om de weg te wijzen.

Het inzetten van zorgreservisten heeft ook andere mooie kanten: we krijgen van zorgprofessionals terug dat ook zij leren van de expertise en ervaring van zorgreservisten!

Wij adviseren juist voordat er zich een noodsituatie voordoet al contact te zoeken met de Nationale Zorgreserve om zo van te voren alles voor te bereiden, zodat er in acute noodsituaties snel geschakeld kan worden.

Het inhalen van reguliere zorg kan een crisis zijn, mits hier een einddatum aan zit. Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg.

Zorgorganisaties die in noodgevallen kampen met acute en tijdelijke capaciteitsproblemen kunnen een hulpvraag indienen. De Nationale Zorgreserve kan zorgreservisten inzetten als andere opties, zoals uitzendbureaus en zzp-ers, onvoldoende zijn. 

Een noodgeval is een situatie die ontstaat door een gebeurtenis van buitenaf,  waarmee de inzet van zorgpersoneel en daardoor het leveren van de reguliere zorg in het gedrang komt. Dit kan lokaal zijn maar ook landelijk of regionaal. Denk aan een pandemie, maar ook een lokale opleving van een virus, een (klimaat)ramp, hulp aan vluchtelingen, of andere crisisinzet. Zorgreservisten worden niet ingezet als structurele oplossing voor de personeelstekorten in de zorg.

Zodra een hulpvraag op het online platform is geplaatst, krijgen zorgreservisten in de regio daar een melding van. Hen wordt gevraagd of ze beschikbaar zijn voor de gevraagde activiteiten op de gevraagde dagen. Om regionaal het aantal zorgreservisten dat kan inspringen te vergroten, publiceren zorgorganisaties de hulpvraag vaak ook op hun eigen (regionale) communicatiekanalen. Het team van de Nationale Zorgreserve benadert de zorgreservisten in de eigen community en via social media. Zorgreservisten bepalen vervolgens door middel van inschrijving zélf of ze beschikbaar zijn. Het systeem werkt op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Het team van de Nationale Zorgreserve zorgt dat de contactpersoon van de zorgorganisatie toegang krijgt tot de zogenaamde inzetpagina op het online platform. Op deze pagina staat nadere informatie en kunnen zorgorganisatie en zorgreservisten met elkaar communiceren. De zorgorganisatie bepaalt zelf hoe dat vorm krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een moment om nader kennis te maken, maar ook aan afspraken over de administratie, het rooster, de diensten en andere dingen die geregeld moeten worden voor het inzetten van de zorgreservisten. Een online sessie over de hulpvraag of een kennismakingsbijeenkomst kan handig zijn.

Na het indienen van je hulpvraag via onze website neemt het team van de Nationale Zorgreserve binnen 4 uur contact met je op. Is het de eerste keer dat je een beroep wilt doen op de inzet van zorgreservisten? Dan helpen we je vanzelfsprekend met het opstellen van de hulpvraag en het regelen van andere zaken. Je ontvangt van ons een draaiboek met daarin alle stappen die doorlopen dienen te worden. Ook administratieve aspecten komen aan de orde. Denk aan type dienstverband, vergoeding, administratie. Omdat er sprake is van een crisishulpvraag, gaan wij uit van flexibiliteit. Dat betekent dat reguliere processen wellicht wat kunnen worden ingekort. Ook maken we afspraken over het toezicht, de supervisie en de ontvangst van zorgreservisten.

Hulpvraag indienen? Gebruik dan dit formulier.

Heb je al vaker met zorgreservisten gewerkt, dan dien je je hulpvraag in via jouw regionale communitymanager bij de Nationale Zorgreserve. Samen doen we een laatste check op verschillende zaken en publiceren we de hulpvraag op ons online platform.

Iedere zorgorganisatie die op dit moment een capaciteitsprobleem heeft of verwacht als gevolg van een crisis kan een hulpvraag indienen.

Een zorgreservist onderhoudt zijn kennis en ervaring door een inzet van minimaal 24 uur per jaar. Dat kan zijn door training, praktijktoetsen of door inzet. We zijn in gesprek met zorgreservisten, zorgorganisaties en andere partijen in het zorgveld om te kijken naar het wie-wat-waar van het op peil houden van kennis en kunde van de zorgreservisten. We houden je op de hoogte via de website.

Als er in een crisissituatie een capaciteitsprobleem ontstaat op een afdeling, kan een zorgorganisatie er in vier stappen voor zorgen dat de zorg gecontinueerd wordt:

 1. Het 'lenen' van capaciteit van andere afdelingen
 2. Het intensiveren van de inzet van het vaste personeel van de afdeling (extra werken en overwerken)
 3. Het inzetten van zorgprofessionals uit de flexpool of gebruik maken van uitzendkrachten
 4. Het inzetten van zorgreservisten.

Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg. Er zit dus een einddatum aan de inzet. Reden is dat zorgreservisten een andere baan hebben of met pensioen zijn. Ze willen helpen in tijden van nood, maar niet vastzitten aan een regelmatige vraag naar hun diensten. Dit onderscheidt zorgreservisten van flexers en andere flexibele krachten.

Dat aantal groeit per week. Meer dan 1400 zorgreservisten schreven zich al in na een gesprek met een van de communitymanagers van de Nationale Zorgreserve. De ambitie is om voor de zomer van 2022, 2000 zorgreservisten paraat te hebben. We zien dat er grote regionale verschillen zijn. In regio's waar al gebruik is gemaakt van de diensten van zorgreservisten, is het aantal reservisten opvallend hoger dan in andere regio's. Dit komt mede door het feit dat zorgorganisaties met een acute hulpvraag mensen weten te bereiken via hun (regionale) communicatiekanalen. Ook wordt het concept daar vaak samen met onderwijsinstellingen en lokale media doorontwikkeld.

Bij meer dan 80 organisaties zijn inmiddels zorgreservisten ingezet. Elke week blijven hier organisaties bijkomen die nu inzet vragen of voor de toekomst voorbereid willen zijn op de inzet van zorgreservisten in crisissituaties.

Reservisten bij het Rode Kruis of Defensie hebben een overeenkomst met het Rode Kruis dan wel Defensie. Een zorgreservist is niet in dienst van de Nationale Zorgreserve maar sluit een arbeidscontract met de zorgorganisatie waar hij of zij aan de slag gaat. Om het opschalen van inzet tijdens crisis te versnellen, werken we op dit moment aan een oplossing om de administratie te versimpelen.

Voor een succesvolle inzet zijn een aantal zaken van belang:

 1. Creëer bestuurlijk committment. Organiseer een startgesprek met een bestuurder, HR-manager en de afdelingsmanager om de inzet van zorgreservisten te bespreken.
 2. Formeer een intern team dat de weg kent in de organisatie en weet op welke manier een snelle inzet is te realiseren. Denk aan een teamleider van de betreffende afdeling, de VAR, een HR-medewerker, een zorgprofessional en iemand van het leerhuis. De praktijk leert dat het proces van administratie, plaatsing en aronding op deze manier het snelste gaat.
 3. Reserveer tijd voor de voorbereidingen (contract opstellen, pasjes en toegang tot systemen regelen, kleding, informeren van collega’s etc.)
 4. Stel een buddy of aanspreekpunt aan op de afdeling zelf. Met deze persoon maakt de zorgreservist werkafspraken voordat de dienst begint. De buddy is tevens vraagbaak voor de zorgreservist.

Wanneer jouw zorgorganisatie daadwerkelijk zorgreservisten gaat inzetten, dan ontvang je van ons een uitgebreid draaiboek waarin ook bovenstaande punten nader worden toegelicht.

Zorgreservisten beschikken altijd over een zorgdiploma en werkervaring in de zorg. Samen staan zij paraat en kunnen zij op een hulpvraag van een zorgorganisatie reageren. Zij hebben in het verleden een zorgdiploma behaald, maar zijn nu veelal elders aan het werk of met pensioen. Zorgreservisten willen helpen in tijden van nood. Op basis van hun bevoegd- en bekwaamheden en ervaring, reageren zij zelf op hulpvragen. Om de kans op inzetbaarheid te vergroten werken we met activiteitenpakketten in plaats van met functieprofielen. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen en zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG.

We krijgen van werkgevers van (ingezette) zorgreservisten terug dat ze trots zijn op hun medewerkers. Zij leveren immers een maatschappelijke bijdrage door bij te springen in crisissituaties. De meeste werkgevers staan positief tegenover de Nationale Zorgreserve en tegenover de inzet van hun medewerkers als zorgreservist. Vanzelfsprekend gaat dat alleen op als de inzet als zorgreservist hun normale werkzaamheden en prestaties niet belemmeren. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken over het aantal uren dat iemand als zorgreservist kan worden ingezet, over de financiële consequenties en over de balans tussen werk en privé. Het programmateam van de Nationale Zorgreserve is bezig om ook werkgevers te betrekken bij haar positionering. Met vragen op dit gebied kun je terecht bij onze communitymanagers via community@nationalezorgreserve.nl. Lees hier het verhaal van zorgreservist Sanne en haar werkgever Bert! 

Zorgreservisten worden betaald voor hun inzet door de zorgorganisatie. Een zorgreservist sluit een arbeidscontract met de betreffende zorgorganisatie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het activiteitenpakket dat wordt uitgevoerd en is cao-conform. De ervaring leert dat de inschaling van een zorgreservist vergelijkbaar is met die van een interne medewerker. Er zijn ook zorgreservisten die er voor kiezen niet betaald te willen worden.

Vanuit onze regionale community's ondersteunen we de zorgorganisaties en zorgreservisten voorafgaand aan en gedurende hun inzet in de crisisperiode. Na afloop evalueren we de inzet met alle betrokkenen.

De zorgreservisten van de Nationale Zorgreserve staan paraat in tijden van crisis, schouder aan schouder met de zorgprofessionals van jullie organisatie. Elke zorgreservist stelt zich beschikbaar op een specifiek activiteitenpakket op basis van zijn/haar bevoegd- en bekwaamheid. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ze zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG. Pakweg 80% van de werkzaamheden die in de activiteitenpakketten worden beschreven, zijn standaard. De andere 20% is wordt als maatwerk per zorgorganisatie ingevuld. Heeft jouw organisatie een hulpvraag? Dan gaan we graag het gesprek aan om die 20% maatwerk concreet te maken. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.

Begin 2022 is er een onderzoek gedaan naar de ervaringen van zorgorganisaties met de inzet van zorgreservisten. De ervaringen zijn over het algemeen positief. Wat belangrijk zorgorganisaties zelf aangeven is dat een zorgreservist niet mag worden vergeleken met een uitzendkracht.

nog een aantal zaken die we verder gaan optimaliseren. Zo hebben we geleerd dat een zorgreservist een aanpakker is die ook de minder leuke klusjes wil doen, maar dat sommige zorgreservisten ook nog even de kat uit de boom willen kijken. Ook is het niet altijd duidelijk wat de achtergrond van een zorgreservist is en hoe deze past in het team. Ook de administratie is nog een uitdaging. Momenteel werken zorgreservisten met een nulurencontract (flexcontract). Voor HR betekent dit het opvoeren van een nieuwe medewerker wat tot veel administratie leidt.De komende maanden worden gebruikt om te onderzoeken hoe deze punten verder verbeterd kunnen worden.

Lees hier de ervaringen van het Beatrix ziekenhuis

Zorgreservisten hebben een achtergrond in de zorg (opleiding en werkervaring), zijn bereid en bekwaam om zorg te verlenen. Ze zijn bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar. Ze stromen weer uit als de crisis onder controle is. Ze werken elders of zijn met pensioen. De groep zorgreservisten is divers: van leerkracht tot wethouder, van functioneel beheerder tot garagehouder. Wat ze gemeen hebben: een warm kloppend zorghart. Wil je ervaringsverhalen lezen en op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media. Onderaan deze pagina vind je de linkjes naar Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

Dat kan zeker. Wij hebben op basis van ervaringen in kaart gebracht aan welke activiteiten veel behoefte is bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze activiteiten zijn gebundeld in takenpakketten. 

Heeft jouw organisatie een hulpvraag? Dan gaan we graag met je in gesprek om te kijken welk takenpakket bij jouw ondersteuningsbehoefte past.

Klik hier voor een toelichting op de takenpakketten.

Een zorgreservist kan in het verleden gewerkt hebben op een of meerdere specialistische afdelingen. De ervaring tot nu toe leert echter dat een zorgreservist die lang niet in de zorg heeft gewerkt, niet makkelijk instapt op een specialistische afdeling. Wanneer een zorgorganisatie toch behoefte hebben aan specialistische inzet, onderzoeken we samen met hen de mogelijkheden om verpleegkundigen intern door te schuiven naar de meer specialistische afdelingen. De plek die zij op een afdeling achter laten kan dan tijdelijk worden ingevuld door een zorgreservist.

Dat hangt af van het takenpakket op basis waarvan een zorgreservist wordt ingezet.De Nationale Zorgreserve werkt met takenpakketten in plaats van functies. Deze takenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen en zijn met zorg samengesteld in samenwerking met zorgorganisaties, en beroeps- en brancheverenigingen. Klik hier voor een toelichting op de takenpakketten.

Stuur ons een e-mail via community@nationalezorgreserve.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ons ook bellen via 085-303 84 57.

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen