Effecten van dementie op gedrag

22-04-2023

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderingen in hun gedrag. Deze veranderingen hebben invloed op hun dagelijks leven en hun omgeving. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze gedragingen ontstaan. Zo speel je namelijk beter in op de behoeften van mensen met dementie.

We praten liever over signaalgedrag dan probleemgedrag.

Een veelvoorkomende verandering is het ontwikkelen van loop- en roepgedrag. Dit wordt veroorzaakt door angst, verveling, of het zoeken naar bekende plekken. Ook kunnen mensen met dementie moeite hebben met slapen, wat ook weer leidt tot onrustig gedrag. Daarnaast kunnen ze boosheid of agressie tonen, wat komt door een gevoel van frustratie of onbegrip.

Andere gedragingen bij mensen met dementie zijn apathie en claimend gedrag. Apathie is een gebrek aan emotie, interesse of motivatie. Dit ontstaat bijvoorbeeld doordat de persoon zich niet meer kan concentreren of doordat hij of zij het gevoel heeft geen controle meer te hebben over het eigen leven. Claimend gedrag wordt vaak veroorzaakt door angst of het gevoel van verlies van controle over de situatie.

Beïnvloeden en voorkomen van gedrag

Als zorgreservist is het belangrijk om te weten hoe je het gedrag van mensen met dementie kunt beïnvloeden of zelfs voorkomen. Cruciaal hierbij is communicatie. Het is belangrijk om te communiceren op een manier die de persoon met dementie begrijpt. Dit doe je door het gebruik van eenvoudige woorden en zinnen en door rustig en geduldig te blijven. Ook het bieden van structuur en het creëren van een vertrouwde omgeving draagt bij aan het verminderen van onrustig gedrag.

Daarnaast helpt het om de persoon met dementie af te leiden van het gedrag. Bijvoorbeeld door het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de interesses van de persoon, of door het bieden van afleiding met behulp van muziek, films of andere vormen van entertainment.

Interactieve workshops bieden een oplossing

Interactieve workshops bieden handvatten om het gedrag van mensen met dementie te beïnvloeden en, in sommige gevallen, zelfs te voorkomen. Door de praktische voorbeelden en de actieve deelname ontstaat er meer begrip voor de verschillende gedragingen bij dementie. De trainer, eventuele acteurs en deelnemers spelen samen situaties met signaalgedrag uit. Ondertussen dragen de deelnemers suggesties aan voor interventies. Op deze manier wordt er gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor praktijksituaties.

Barbara Oppelaar - een van onze trainers op het gebied van omgaan met dementie - zegt er het volgende over: ‘Wat we tijdens de trainingen altijd doen is mensen dingen laten ervaren: dat doen we door middel van fysieke oefeningen, zodat ze begrijpen hoe het voelt als je brein niet meer meewerkt. Hoe het voelt als je faalt. En wat dat met jezelf doet.’

De Nationale Zorgreserve ondersteunt

Wil je meer leren over onbegrepen gedrag bij dementie? Vanuit de Nationale Zorgreserve organiseren we regelmatig trainingen en webinars. Bekijk de agenda voor data en locaties. 


Wil je meer weten over de mogelijkheden om ingezet te worden als zorgreservist? Neem contact op via community@nationalezorgreserve.nl. Dan kijken we samen hoe jij jouw kwaliteiten en ervaring in kunt zetten ter ondersteuning van zorgprofessionals.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen