Je hebt het nog in je 

Zet je kennis in voor de zorg

Je bent een oud-zorgprofessional, en hebt ervoor gekozen om jouw kennis door te geven als docent. Maar jouw jarenlange ervaring doet er nog steeds toe. En niet alleen in de klas. Sterker nog, jouw inzet voor de zorg is belangrijker dan ooit. Ook als docent ben je in een crisissituatie nog steeds bevoegd om zorg te verlenen.

 

 

 

Wij zijn de Nationale Zorgreserve

De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van zorgreservisten; voormalige zorgprofessionals die paraat staan om te helpen in geval van een tijdelijke crisis. De groep zorgreservisten is divers, ze zijn actief in beroepen van maatschappelijk werker tot IT-beheerder, en van ondernemer tot docent. Zorgreservisten zijn bevoegd om in te springen én zorg te verlenen als er tijdelijk behoefte is aan extra professionele zorg bij een tijdelijke crisis zoals een pandemie of natuurramp.

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De zorg heeft je nodig

We doen alleen een beroep op je als het echt niet anders kan: in het geval van een tijdelijke crisis. Je bepaalt altijd zelf waar en wanneer je ingezet wordt. Want stel je voor dat je in de toekomst zelf zorg nodig hebt; is het niet geruststellend als er iemand is die gemotiveerd is om een extra stap te zetten? Docenten, trainers en studiebegeleiders zijn de brug om ervaringen uit het verleden naar de zorg van de toekomst te brengen. Jouw kennis en ervaring is onmisbaar. Via de Nationale Zorgreserve sta je altijd in contact met een grote groep gelijkgestemden; ontelbare indrukken uit het werkveld die als inspiratie dienen voor zorgprofessionals van de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Hoe werkt de Nationale Zorgreserve?

 

 

 


Crisissituatie

De reguliere zorg is in gevaar. Door het lokaal opleven van een virus, een pandemie, een natuurramp, grote vluchtelingenstromen of een andere acute crisis. Er ontstaan capaciteitsproblemen en de druk neemt toe. 

 

 

 

 


Hulpvraag

Via de website van de Nationale Zorgreserve kiezen zorgorganisaties uit een vastomlijnd pakket, en plaatsen ze een oproep. Via het online platform reageer je op  openstaande hulpvragen. Dat doe je op basis van hun bevoegdheden, werkervaring en woonplaats.

 

 

 


Inzet

Je werkt samen met vaste zorgprofessionals van de zorgorganisatie. Afhankelijk van je kwalificaties ondersteun je met de algemene dagelijkse levensverrichtingen of meer gespecialiseerde taken.

 

 

 

 

 

 

Sluit je aan bij de Nationale Zorgreserve

Een acute hulpvraag tijdens crisistijd is niet te voorspellen. Op het moment dat er een acute crisis ontstaat, hebben zorgorganisaties en zorgprofessionals je hulp hard nodig. Juist als docent of studiebegeleider is jouw beschikbaarheid en passie voor de zorg ontzettend belangrijk: je hebt de verbindende kracht om kennis in de praktijk te brengen, en tegelijkertijd de nieuwe lichting zorgprofessionals te inspireren.

 

 

 

 

 

 

 

Meest gestelde vragen

De belangrijkste informatie op één plek

 

We zijn een landelijk netwerk van zorgreservisten; voormalige zorgprofessionals die paraat staan om te helpen. Alleen in geval van nood. De Nationale Zorgreserve brengt zorgreservisten in contact met zorgorganisaties die een tijdelijk capaciteitsprobleem of een hulpvraag hebben. De Nationale Zorgreserve is een initiatief van Stichting Extra ZorgSamen, en wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Noodsituaties ontstaan door het opleven van een virus, een natuurramp, pandemie, grote vluchtelingenstromen of een andere oorzaak. De druk neemt toe en er is onvoldoende zorgpersoneel. Dat is het moment dat we een beroep doen op zorgreservisten.

Zorgreservisten zijn voormalige zorgprofessionals die bevoegd zijn om in te springen én zorg te verlenen als er tijdelijk behoefte is aan extra professionele hulp bij noodsituaties. In het dagelijks leven doen zorgreservisten meestal iets compleet anders: ze studeren of werken bijvoorbeeld als IT-beheerder, administratief medewerker of in de techniek. Een zorgreservist beschikt altijd over een zorgdiploma en relevante werkervaring.

Zorgreservisten zijn oproepbaar in het geval van een tijdelijke noodsituatie. Landelijk, regionaal of lokaal. Zorgreservisten zetten zich in voor korte periodes. Ze staan onder supervisie van het reguliere team van een zorginstelling. Afhankelijk van hun kwalificaties helpen ze met het verlenen van algemene dagelijkse levensverrichtingen of meer specialistische handelingen. Als de situatie onder controle is, stromen ze weer uit.

Ook wanneer je fysiek niet (meer) zo krachtig bent, is je inzet ontzettend belangrijk. De Nationale Zorgreserve werkt dan ook met vier typen takenpakketten, ieder met een aantal sub-varianten. Afhankelijk van je opleiding, BIG-registratie en wensen, kan je je beschikbaar stellen voor deze takenpakketten. De werkzaamheden verschillen qua duur, verantwoordelijkheid, maar ook in fysieke inspanning.

Nee, het werk als zorgreservist is betaald. Zorgreservisten werken op basis van een tijdelijk 0-urencontract. Op het moment dat je wordt ingezet als zorgreservist, ga je een (tijdelijke) arbeidsrelatie aan met de zorgorganisatie en ontvang je een vergoeding volgens de CAO zorg en welzijn. Er zijn ook zorgreservisten die er zelf voor kiezen om als vrijwilliger te werken.

Er wordt op je gerekend, maar je beslist uiteindelijk zelf waar en wanneer je ingezet wordt. Je bent geen uitzendkracht die een opengevallen plek op de afdeling zomaar even invult. We doen alleen een beroep op je in geval van nood. Via de Reservistenpas bepaal je zelf wanneer, waar en voor welke taken je ingezet wordt. Een hele dienst meewerken is niet voor alle zorgreservisten weggelegd; veel zorgreservisten ondersteunen daarom alleen een paar uur tijdens piekmomenten.

In sommige gevallen steunen werkgevers het initiatief van de Nationale Zorgreserve. Medewerkers met een zorgachtergrond worden - indien mogelijk - tijdelijk vrij gemaakt van werkzaamheden (deels of volledig), zodat zij zich beschikbaar kunnen stellen voor inzet bij een zorgorganisatie. Vraag gerust je werkgever naar de mogelijkheden.

Je kan je inschrijven als zorgreservist als je bent opgeleid als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, BMH, verzorgende IG, basisarts, huisarts, medisch specialist of master physician's assistant. Daarnaast heb je relevante werkervaring in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, de GGZ, bij Defensie of een GGD.

Zorgreservisten werken altijd ondersteunend aan het vaste team. De vaste medewerkers richten zich op hun beurt op de complexe en coördinerende zorgtaken. Op deze manier wordt de capaciteit van een afdeling op korte termijn uitgebreid met jouw inzet. Door een goede afstemming over protocollen tijdens noodsituaties tussen zorgorganisaties en de Nationale Zorgreserve weten we altijd precies wat ons te doen staat.

Om in crisistijd snel te kunnen schakelen, is het cruciaal dat zorgreservisten hun kennis en vaardigheden up-to-date houden. De Nationale Zorgreserve biedt alle zorgreservisten daarom toegang tot geaccrediteerde opleidingen (MBO & HBO), trainingen, webinars en intervisie. Zo hou je jouw kennis en vaardigheden up-to-date, oefen je samen met andere zorgreservisten, en leer je over de laatste trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Ook is het mogelijk om via deze geaccrediteerde opleidingen je BIG te herregistreren.

Als zorgreservist krijg je een contract bij de zorgorganisatie waar je wordt ingezet. Vanaf dat moment ben je formeel een tijdelijke werknemer van de zorgorganisatie, en val je onder hun aansprakelijkheidsregeling. Wanneer je een BIG geregistreerd arts-reservist bent, is het tuchtrecht van toepassing op jouw werk. In dit geval is het verstandig om een beroepsaansprakelijk verzekering af te sluiten. Neem voor vragen en meer informatie contact op.

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen