Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de NZR werken samen!

22-05-2024

Gisteren ondertekenden Veronique Esman (directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en Charlotte de Schepper (bestuurder NZR) een overeenkomst voor een duurzame samenwerking. Zo dragen we samen bij aan de continuïteit van zorg in ziekenhuizen bij een crisis.

Samen werken we verder aan een stevige verankering van de NZR in het Nederlandse zorglandschap. Als brancheorganisatie voor algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen in Nederland is de NVZ een belangrijke partner voor de NZR. 

“Alleen het onderhouden van een reservistenbestand van gemotiveerde professionals die klaar staan om te helpen bij noodsituaties, is natuurlijk onvoldoende. Wanneer zorgorganisaties zich samen met ons voorbereiden op de inzet van zorgreservisten, kunnen we snel schakelen bij een crisis. Daarnaast zetten we ons samen met NVZ in om zorgprofessionals die een carrièrewissel maken, of met pensioen gaan, te behouden voor de zorg in crisistijd. Op deze manier zetten we een grote stap richting de duurzame verankering van de NZR als crisisfaciliteit voor het Nederlandse Koninkrijk,” aldus Charlotte de Schepper (bestuurder NZR).

Goede zorg doe je samen

Samen kunnen we snel schakelen in crisistijd. Veronique Esman (directeur NVZ) legt uit: “Onze leden zetten zich iedere dag in voor het verlenen van persoonlijke en toegankelijke zorg. In crisistijd kan dit extra uitdagend zijn. Het is is heel belangrijk dat we in Nederland dan kunnen rekenen op een grote groep betrokken zorgreservisten, zodat we goed voorbereid zijn als zich weer een crisis of pandemie aandient. We zijn enorm dankbaar dat zij voor ons klaarstaan om bij te springen als dat nodig is en dragen hen een warm hart toe. Via deze overeenkomst gaan we graag de samenwerking met de NZR aan.”

Zorgreservisten leveren toegevoegde waarde

De feestelijke ondertekening vond plaats op locatie Almelo van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente). En dat was niet zomaar! Tijdens de opstart van de NZR midden in de coronapandemie vond hier één van de allereerste proeftuinen plaats, waar de samenwerking tussen zorgreservisten en ziekenhuizen in crisistijd werd voorbereid en in de praktijk werd getoetst.

Hilde Dijstelbloem (Raad van Bestuur ZGT): “Als ZGT hebben we tijdens de Corona periode dankbaar gebruik gemaakt van zorgreservisten. Met hun zorghart, vaak jarenlange ervaring in de zorg en met hun klinische blik konden zij snel toegevoegde waarde leveren op de afdelingen. Ze hebben aanwezige verpleegkundigen ondersteund in hun werkzaamheden. Dit is de zorg voor onze patienten ten goede gekomen.”

Sneeuwbal-effect

Samen met de NVZ zetten we ons in om zoveel mogelijk zorgorganisaties in Nederland bekend te maken met de NZR, zodat ze zich samen met ons voorbereiden op inzet van zorgreservisten in crisistijd. Onderdeel hiervan is het informeren en enthousiasmeren van medewerkers die een andere afslag maken in hun carrière, of met  pensioen gaan. 

Afbeeldingen

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de NZR werken samen!

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen