Fitheid en vakmanschap, impact op de zorg- en welzijnssector

07-11-2023

Wat doe je met jouw jarenlange ervaring in zorg en welzijn, als je verder in je carrière bent of met pensioen gaat? Wat wil je doen en wat heb je hiervoor nodig? We leren er meer over in het onderzoek ''Fitheid en vakmanschap / Impact op de zorg- en welzijnssector''.

Het ''Fitheid en vakmanschap / Impact op de zorg- en welzijnssector'' kwartaalonderzoek gaat over het inzetten van je vakmanschap als bijvoorbeeld zorgreservist. In dit artikel bespreken we in het kort een aantal belangrijke uitkomsten. In het bijgevoegde onderzoek worden de resultaten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ook de resultaten over thema’s zoals  fitheid, werkdruk, werkplezier en balans aan bod

De belangrijkste conclusies

Met 2197 respondenten biedt deze enquête een goed inzicht in de ervaringen van zorg- en welzijnspersoneel en gepensioneerden. Opvallend is dat maar liefst 68% van de werkenden en gepensioneerden hun vakmanschap wil blijven inzetten. Als belangrijkste drijfveren achter hun motivatie noemen ze 'betekenisvol werk' en 'sociale contacten'.

De onbekendheid van de Nationale Zorgreserve is een interessant aandachtspunt. Zo'n 70% van de deelnemers aan de enquête blijkt namelijk niet bekend te zijn met de Nationale Zorgreserve. De initiatieven die we onlangs hebben opgestart en afgerond - zoals de Reservistenpas, een vernieuwde website en informatie-animaties - zijn daarom ook cruciaal om het potentieel aan zorgreservisten en de Nationale Zorgreserve volledig te benutten.

De personen die aarzelen om zich volledig in te zetten, worstelen vaak met onzekerheid over hun eigen vaardigheden en de fysieke en mentale belasting van het werk als zorgreservist. Dit onderstreept het belang van het aanbieden van gerichte ondersteuning en duidelijkheid over de vereiste competenties; iets wat we met het leerplatform ook duidelijk aanpakken. Het creëren van een sfeer van vertrouwen en het verstrekken van middelen om deze onzekerheden te overwinnen, heeft volgens de respondenten een positieve ontwikkeling op het verhogen van de deelname aan de Nationale Zorgreserve. 

Een andere bevinding uit het onderzoek is het verlangen van respondenten om actief benaderd te worden, bijvoorbeeld via hun (oud-)werkgever. Dit suggereert niet alleen een wens om betrokken te zijn, maar ook de behoefte aan een proactieve benadering vanuit de organisatorische kant. Het is dus verstandig om door te zetten met het aangaan van meer langdurige samenwerkingen om potentiële zorgreservisten kennis te laten maken met de Nationale Zorgreserve. 

Diepgaande inzichten en resultaten

Deze bovenstaande bevindingen zijn slechts het topje van de ijsberg; het volledige onderzoeksrapport biedt een schat aan verdere inzichten zoals praktische tips van de respondenten, redenen om te stoppen met hun inzet, veranderingen in werkplezier, werkdruk en nog veel meer. 


Eerder dit jaar heeft de Nationale Zorgreserve samen met PGGM & CO en Stichting IZZ een onderzoek uitgevoerd, met name onder gepensioneerden uit het ledenbestand van PGGM & CO. PGGM&CO is dé ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. Als coöperatie vormen ze een sterk collectief van betrokken sociale partners, werkgevers, een ledenraad en bijna 750.000 leden. Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden, is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. De IZZ Zorgverzekering voor zorgprofessionals wordt zorgvuldig afgestemd op de gezondheidsrisico’s van het werken in de zorg. 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen