Uitkomsten onderzoek zorgreservisten (2023)

30-03-2023

We blijven geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van onze zorgreservisten om het concept van de Nationale Zorgreserve verder te ontwikkelen, en zo de inzet van zorgreservisten te verbeteren. In dit artikel hebben we de belangrijkste uitkomsten voor je op een rij gezet.

Zorgreservisten: werkzaam of gepensioneerd?

Wat opvalt is dat 50% van de ondervraagden aangeeft dat ze ondertussen met pensioen of prepensioen zijn. Ongeveer 30% werkt nog in de zorg. 20% is op dit moment actief in een andere sector. Om een duurzaam en divers netwerk van zorgreservisten op te bouwen, en op peil te houden, is het belangrijk dat we al deze groepen blijven bereiken.

 

 

De bekwaamheid van de zorgreservist

Op de vraag ‘in hoeverre voel je jezelf bekwaam voor het vervullen van zorgtaken als zorgreservist?’ antwoorden de respondenten gemiddeld met een zeven. Zorgreservisten hebben dus over het algemeen vertrouwen in hun vaardigheden en capaciteiten. Ook zien we dat hier ruimte is voor verbetering. De komende tijd besteden we nog meer aandacht aan trainingen en opleidingen om de bekwaamheid van zorgreservisten op peil te houden.

De scholingsbehoefte van zorgreservisten

Wanneer we de zorgreservisten vragen naar hun scholingsbehoefte zien we dat ze vooral behoefte hebben aan meer kennis over de bestaande takenpakketten van de Nationale Zorgreserve. Het is mooi om te zien dat ze doelgericht en gekaderd willen blijven bijdragen aan de zorg in Nederland. Daarnaast zien we dat de zorgreservisten graag meer willen leren over trends en ontwikkelingen in de zorg, zoals nieuwe technologieën, veranderende wetgeving, positieve gezondheid en vitaliteit. Het leren over veelvoorkomende ziektebeelden (dementie en diabetes), verschillende typen zorg (palliatieve- en acute zorg) en kennis opdoen over specifieke doelgroepen (gehandicapten, autisme-spectrum) delen samen een derde plek. 

Benieuwd naar ons aanbod in trainingen en opleidingen? Wij organiseren regelmatig diverse bijeenkomsten met thema’s zoals omgaan met dementie, diabetes, Virtual Reality in de zorg en gedrag bij stemmings- en angststoornissen beter herkennen en duiden. Dit doen we zowel online als op locatie.

De inzet van zorgreservisten

Uit de enquête komt naar voren dat 72% van de ingeschreven zorgreservisten nog nooit is ingezet. De meest aangegeven reden daarvoor is dat ze geen passende hulpvraag tijdens crisistijd kunnen vinden. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden veel nieuwe zorgreservisten bijgekomen, terwijl er in dezelfde tijd minder hulpvragen zijn uitgezet via het platform.

 

 

Het werk van de zorgreservisten

Van de zorgreservisten die zijn ingezet geeft 85% aan dat de omschrijving van de werkzaamheden enigszins goed, of best goed overeenkomen met de praktijk. Ook was het voor bijna 90% duidelijk wanneer, waar en bij wie ze zich moesten melden op de eerste werkdag. Wat opvalt is dat bijna alle zorgreservisten na reactie op een hulpvraag zijn benaderd door de zorgorganisatie, voor het maken van verdere afspraken over tijdelijke inzet. Hier zijn we heel blij mee! Zorgreservisten geven hun algehele ervaring gemiddeld een 7,5.

Verbeteringen voor een effectieve Nationale Zorgreserve

We willen alle deelnemers van de enquête ontzettend bedanken. Zonder jullie input blijven we stilstaan. We vinden het daarom ook ontzettend belangrijk om deze bevindingen mee te nemen bij onze huidige plannen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de feedback van zorgreservisten om te zetten naar manieren om de Nationale Zorgreserve nog effectiever te maken. 


Wil je meer weten over de mogelijkheden om ingezet te worden als zorgreservist? Neem contact op via community@nationalezorgreserve.nl. Dan kijken we samen hoe jij jouw kwaliteiten en ervaring in kunt zetten ter ondersteuning van zorgprofessionals.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen