De eerste 60 dagen van Charlotte de Schepper

17-11-2022

Charlotte de Schepper startte na de zomer (2022) als bestuurder van de Nationale Zorgreserve. In het welkomstinterview vertelt Charlotte hoe de Nationale Zorgreserve op haar pad kwam en op welke manier ze verder wil bouwen aan een actieve community van zorgreseristen.

De afgelopen twee maanden maakte Charlotte kennis met het team, ontmoette ze zorgreservisten tijdens de landelijke bijeenkomst op 8 oktober, en ging in gesprek met verschillende zorgorganisaties en andere partners. Een mooie tijd, vol eerste indrukken. We kijken terug op die eerste weken, vooruit naar de nabije toekomst, en verder. 

De kijk vanuit verschillende perspectieven

De roots van Charlotte liggen in Nijmegen; daar is ze geboren, maar niet getogen. Na een paar jaar verhuisde ze met haar ouders zus en broer naar Zeeland. Charlotte: “Toen ik ging studeren, ben ik teruggekeerd naar Nijmegen. Daar ben ik gestart bij HBO-V waar ik de mogelijkheid kreeg om het zorglandschap in de praktijk te ontdekken. Het ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, een verpleeghuis, de psychiatrie, en later als vakantiewerk in de thuiszorg. ” Zo heeft ze met alle velden in de zorg kennis mogen maken.

“Ik heb het altijd interessant gevonden om vanuit verschillende perspectieven te kijken, gaat Charlotte verder, “Na diverse vervolgopleidingen ben ik langere tijd werkzaam geweest  als gezins- en relatietherapeut in de adolescentiepsychiatrie.

Het kijken vanuit verschillend perspectieven, werd de leidraad in mijn werk. Er is geen enkele waarheid: in ieder probleem of onderwerp zijn meerdere waarheden te vinden. Als zorgprofessional werkte ik daarmee: vanuit de systemische context wil iedereen altijd het goede bereiken, het positieve. Alleen de weg waarlangs kan men verschillend over denken. En daar kom ik graag kijken.”

Een crisisorganisatie in niet-crisistijd

Na haar werk als gezins- en relatietherapeut verkent Charlotte via verschillende plekken het zorglandschap. Als manager binnen een zorginstelling, in het onderwijs aan zorgprofessionals, en later bij de brancheorganisatie van verzekeraars. “Waar ik zowel vanuit de ZVW als vanuit de WLZ in dossiers werkte,” vult Charlotte aan.
“Dat was een interessante en leerzame tijd waarin ik samenwerkte met andere branche- en beroepsorganisaties. Iedereen heeft toch altijd de intentie om goed beleid te maken. Maar er kunnen wel verschillen zijn hoe daar te komen. Het samenwerken met diverse partijen in de zorg, de stelselpartijen, wetenschappelijke verenigingen en ook de verschillende branche- en beroepsorganisaties vond ik erg leuk en goed om te doen. Het heeft me enorm verrijkt.”

De afgelopen jaren was Charlotte directeur van de beroeps- en brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Daar heeft ze zich gericht op het relatie- en stakeholdermanagement. Op verzoek van de leden heeft ze het bureau van de vereniging gereorganiseerd en een nieuwe werkwijze opgezet. Hierin werd er nauw met verloskundigen samengewerkt op de dossiers die samen het jaarplan vormden binnen het meerjarenbeleidsplan. Toen kwam de Nationale Zorgreserve op haar pad.

Charlotte vertelt enthousiast: “Ik vind het ontzettend interessant om samen te onderzoeken hoe we een doorontwikkeling kunnen maken als Nationale Zorgreserve. De andere manier van kijken naar werk – zorgreservisten werken in activiteitenpakketten – geeft tegelijk een andere manier om naar de arbeidsmarktproblematiek in de zorg te kijken. In de Covid-crisisperiode is daar op een hele andere, vernieuwende manier invulling aangegeven. Kunnen we daar in de reguliere processen van leren? Ik heb zin om dat voort te zetten.”

“Het is nu geen crisis in de zorg door Covid, al zijn er nog steeds mensen die zorg nodig hebben doordat zij veel last van (long-)Covid hebben. Nu is dus hét moment om deze stichting te bestendigen, zodat we – als het nodig is – in no time up-and-running kunnen zijn. Dat is geen eenvoudige opgave; nu het rustiger is ervoor zorg dragen dat er voldoende reservisten in de community zijn, en tegelijkertijd onze werkwijze verder implementeren, zodat deze reservisten snel en eenvoudig kunnen ondersteunen bij zorgaanbieders wanneer het hard nodig is. Ik vind het belangrijk dat we nu alles aangrijpen om iets moois door te ontwikkelen dat toekomstbestendig is.”

Investeren in de regio

Waar Charlotte de komende tijd accenten gaat leggen? “Als eerste zetten we de lijn door waarin we onze processen in de community blijven vereenvoudigen, zodat het makkelijker wordt voor zorgreservisten en zorgorganisaties om verbinding te leggen. Op die manier kunnen zij in crisistijd het werk wat nodig is zo goed mogelijk doen,” legt Charlotte uit. Zo werken we hard aan een reservistenpas, zodat de aanbieder in één opslag ziet wie de reservist is en welke ervaring hij/zij heeft. De reservist hoeft dan niet op het ‘moment suprême’ allerlei gegevens bij een aanbieder aan te leveren.

“En wat mij betreft gaan we nog meer investeren in de regionale community. Op allerlei verschillende manieren. Onze community managers blijven verbindingen leggen in de zorg in de verschillende delen van het land. Met de zorgreservisten en de zorgorganisaties; onderling en met elkaar. Daarnaast ondersteunen wij zorgreservisten met opleidingen en mogelijkheden om hun skills up-to-date te houden, zodat ze bekwaam en bevoegd zijn om daar te ondersteunen waar het nodig is. Zorgreservist zijn is iets waar je trots op mag zijn, dat doe je niet zomaar.”

Het is cruciaal dat we er samen voor blijven staan

De afgelopen weken heeft Charlotte in rap tempo kennis gemaakt met de Nationale Zorgreserve. “Wat me opvalt is dat we een bevlogen programmateam hebben, dat met elkaar heel veel werk heeft verzet. In een korte tijd heeft Jose Geertsema veel bereikt met haar team. En dat vind ik heel mooi om te zien. Het is niet makkelijk om in haar schoenen te gaan staan, maar ik ga het wel proberen,” vertelt Charlotte, “Het is nu aan mij de opdracht om de lessons learned te implementeren en verfijning aan te brengen, zodat we de Nationale Zorgreserve nog een stapje verder kunnen brengen. Ik doe dat samen met hele fijne collega’s die zich echt willen inzetten voor de Nationale Zorgreserve, en voor Nederland. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, kennis en ervaring.”

“Ik vind het nog even wennen dat we geen fysiek kantoor hebben,” gaat ze verder, “Een logisch gevolg van starten in corona-tijd. Het team werkt inmiddels vanuit het hele land; en de community managers zijn natuurlijk actief in hun regio’s. Daarom wil ik ervoor zorgen dat we elkaar blijven ontmoeten, even fysiek contact hebben met elkaar.”

En dat geldt niet alleen voor het programmateam, maar juist ook de zorgreservisten. Charlotte: “Ik hoop velen van jullie te kunnen ontmoeten de komende tijd. Ik ben heel dankbaar dat jullie je in willen zetten voor Nederland; sommigen van jullie hebben dat al gedaan en anderen staan klaar om in te springen als het nodig is. Ook nu in niet-crisistijd, misschien wel juist nu, is het cruciaal dat we er samen voor blijven staan. Zodat, wanneer er een nieuwe crisis voor de deur staat, we samen de zorg kunnen dragen."


Wil je meer weten over de mogelijkheden om ingezet te worden als zorgreservist? Neem contact op via community@nationalezorgreserve.nl. Dan kijken we samen hoe jij jouw kwaliteiten en ervaring in kunt zetten ter ondersteuning van zorgprofessionals.

Meld je aan als zorgreservist

 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen