Kijk wie je voor je hebt, stem daar je handelen op af

08-09-2022

Zorgreservist Jiska Bot heeft eraan bijgedragen dat de Nationale Zorgreserve in crisistijd ook de gehandicaptensector kan bedienen met speciaal voor de sector ontwikkelde activiteitenpakketten. Als ambassadeur van de NZR heeft ze nog meer noten op haar zang. We gingen met haar in gesprek.

Sinds begin dit jaar is Jiska Bot als zorgreservist nauw betrokken bij de verdere doorontwikkeling van de Nationale Zorgreserve. Als ambassadeur van de Nationale Zorgreserve in de regio Kennemerland gaat ze op bezoek bij  zorgorganisaties om de mogelijkheid van inzet van zorgreservisten in tijden van crisis te verkennen.

Als voormalig verpleegkundige in de gehandicaptenzorg en in de neurorevalidatie heeft Jiska zich gespecialiseerd in wat tegenwoordig ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ wordt genoemd. Daar ligt haar passie.  Toen de Nationale Zorgreserve  besloot ook in de gehandicaptenzorg inzet door zorgreservisten te gaan faciliteren, maakte haar hart een sprongetje.

Op zoek naar andere invalshoeken

“‘Ik vind het geweldig om uit te zoeken hoe ik iemand zo goed mogelijk kan helpen. Dat vraagt dat ik eerst begrijp wat er aan de hand is en daar mijn handelen op afstem. Als iemand bijvoorbeeld niet in staat is om te onthouden wat je hebt gezegd, maak het dan visueel. Zoek naar andere invalshoeken, kijk hoe je dingen beter kunt doen”, aldus Jiska.

“Werken in de gehandicaptensector begint met respect voor de mens tegenover je. Niet oordelen, maar goed kijken en luisteren. Je moet willen begrijpen wat er aan de hand is, wat iemands achterliggende doel is. Van daaruit zoek je naar aanknopingspunten om een cliënt zo goed mogelijk te helpen; dat vraagt de nodige creativiteit.’

De kracht van samen

Wat Jiska betreft vraagt het werken in de gehandicaptenzorg een goed team. “Soms loop je in je eentje vast en weet je niet goed hoe je iemand zo goed mogelijk kunt begeleiden. Collega’s die met je meedenken en hun inzichten delen, zijn dan zowel voor jouw eigen functioneren als voor het welzijn van de cliënt van grote waarde.”

Zorgreservisten zetten zich iedere keer voor een korte tijd in bij een zorgorganisatie en zijn daarmee geen vast onderdeel van een regulier team. Omdat ook zij behoefte kunnen hebben om over hun werk te sparren heeft Jiska binnen de regio Kennemerland het initiatief genomen om een systeem van buddy’s vorm te geven. Ze heeft zichzelf direct als eerste buddy aangeboden.

Zorgreservisten uit de regio kunnen een beroep op Jiska doen voor het voor- of nabespreken van een dienst of het sparren over casuïstiek. “Ik ben meer dan bereid om mee te kijken en te denken, wil zelfs een dienst meelopen als dat handig is: twee weten meer dan een”, aldus Jiska. “Blijven leren en ontwikkelen is mijn motto.”

Snel schakelen met regionale teams

Naast het buddyschap wil Jiska voor elkaar krijgen dat de zorgreservisten binnen de regio elkaar op gezette tijden opzoeken om ervaringen uit te wisselen en casus te bespreken. “Ik wil dat we elkaar kennen en helpen, dat we echt een team worden. Niet alleen om ons werk als zorgreservist nóg beter te doen, maar ook om samen naar buiten te treden.

Op die manier kunnen we mét elkaar duurzame contacten aanknopen met zorgorganisaties in de regio, zodat we in tijden van nood snel kunnen schakelen. We zullen het samen moeten doen; samen die verantwoordelijkheid en regie pakken.”


Met input vanuit de sector zelf heeft de Nationale Zorgreserve recent twee speciaal op de gehandicaptensector toegesneden activiteitenpakketten ontwikkeld die als leidraad voor zorgreservisten én zorgorganisaties dienen. De eerste hulpvragen vanuit de gehandicaptenzorg komen nu binnen bij de Nationale Zorgreserve.

Wil je als organisatie in de gehandicaptenzorg meer weten over de mogelijkheden van inzet van zorgreservisten in crisistijd? Neem contact met ons op via community@nationalezorgreserve.nl. We kijken graag samen hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen