Je aansprakelijkheid als zorgreservist

27-11-2023

Hoe zit het met de aansprakelijkheid als je als zorgreservist aan de slag gaat op een afdeling met patiënten, cliënten of bewoners? We zetten het voor je op een rijtje. In dit artikel lees je meer over wat er bij komt kijken als je in crisistijd weer op de vloer staat.

Hoe werkt het als je - zeker na een lange afwezigheid - op de afdeling aan de slag gaat met patiënten, cliënten of bewoners? Waar ben je aansprakelijk voor, hoe zit het met het tuchtrecht en wat moet je zelf regelen?

Aansprakelijkheid als tijdelijke werknemer

Als zorgreservist krijg je een contract bij de zorgorganisatie waar je wordt ingezet. Vanaf dat moment ben je formeel een (tijdelijke) werknemer van de zorgorganisatie en val je onder de aansprakelijkheids voorzieningen die de organisatie heeft getroffen. Je kunt dit voor je begint altijd even checken bij de zorgorganisatie.

Aansprakelijkheid als vrijwilliger

Aansprakelijkheid en een financiële vergoeding worden vaak aan elkaar geknoopt, maar dat is onterecht. Jouw inzet kan vrijwillig zijn, maar dan voer je nog steeds handelingen uit namens de zorgorganisatie. Je valt dan net als betaalde zorgreservisten en de medewerkers onder de voorzieningen die de zorgorganisatie heeft geregeld. Je kunt dit voor je begint altijd even checken bij de zorgorganisatie.

Wanneer is het medisch tuchtrecht van toepassing voor zorgreservisten?

Zorgreservisten die de beroepen uitoefenen als genoemd in artikel 3 van de Wet BIG zijn
onderworpen aan tuchtrechtspraak. Voor zorgreservisten betreft dit als je als arts, verpleegkundige, of physician assistant aan de slag gaat.
Voor de uitvoering van deze beroepen is een BIG-registratie verplicht.

Wat is het medisch tuchtrecht?

Het tuchtrecht in de gezondheidszorg is een bijzondere vorm van rechtspraak, waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere zorgverlener heeft gewerkt volgens de
geldende professionele standaard. Het medisch tuchtrecht heeft als doel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen en het toetsen van het professionele handelen van de medische professional om zo patiënten te beschermen tegen onzorgvuldig handelen van medische professionals.
Het medisch tuchtrecht heeft niet als doel om de aansprakelijkheid van een medische professional vast te stellen of de hoogte van een schadevergoeding te bepalen.

Wat is het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en een medische fout?

Beroepsaansprakelijkheid en medische fouten zijn twee verschillende begrippen, maar hebben wel met elkaar te maken. Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar voor fouten die hij of zij maakt bij de uitoefening van het beroep, dit kan een arts zijn, maar ook een accountant. Medische fouten zijn fouten die specifiek gemaakt worden in de medische sector tijdens de behandeling en zijn onderdeel van de beroepsaansprakelijkheid van een medisch professional.

Kun je als zorgreservist (beroeps)aanprakelijk worden gesteld? 

Ja dat kan. Als zorgreservist is dit niet anders dan voor reguliere zorgprofessionals. Wanneer je in de uitoefening van je beroep/functie een fout maakt waardoor een derde schade lijdt kun je voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het is heel belangrijk dat je in zo’n geval je direct wend tot de juridische afdeling van de zorginsteling of een andere juridische professional die je kan adviseren.

Heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zorgreservist?

Er is geen wettelijke plicht voor zorgverleners om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Er zijn beroepsorganisaties die als voorwaarde voor lidmaatschap stellen dat het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verplicht is. Deze verzekering biedt dan dekking voor aansprakelijkheid in geval van schade door een fout van een medewerker, die tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden is begaan.
De veroorzaakte schade kan enorm oplopen, procedures zijn langslepend en erg kostbaar. Dat is in principe niet te voldoen uit eigen middelen. Laat je dus goed voorlichten door een expert of je in jouw situatie een verzekering moet afsluiten.


Is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als zorgreservist?

Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met een rechtsbijstandsverzekering ben je
verzekerd van juridische bijstand bij een geschil, in de vorm van advies of bijstand. Waar je dekking voor hebt hangt af van de gekozen modules en voorwaarden. Zorg dus dat je je goed laat informeren door de betreffende verzekeraar of je wel verzekert bent voor de situaties waarin je hulp zou willen.

Aansprakelijkheid via de Nationale Zorgreserve

Als Nationale Zorgreserve brengen we momenteel alleen vraag en aanbod bij elkaar. De contracten worden direct afgesloten tussen zorgorganisaties en zorgreservisten, en zo is ook de aansprakelijkheid van de zorgreservisten geregeld. Mede daardoor hebben we geen eigen aansprakelijkheidsvoorziening getroffen.

Goed om te weten over jouw aansprakelijkheid

  • Betaalde zorgreservisten vallen onder de aansprakelijkheidsvoorziening van de zorgorganisatie
  • Ook vrijwillige zorgreservisten vallen onder de aansprakelijkheidsvoorziening van de zorgorganisatie
  • Zorgreservisten die werken op een takenpakket mét BIG registratie vallen onder tuchtrechtspraak. In dit geval kun je overwegen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  • Omdat de NZR alleen vraag en aanbod bij elkaar brengt hebben we geen eigen aansprakelijkheidsvoorziening voor zorgreservisten.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen