Activiteitenpakketten voor de gehandicaptenzorg

19-08-2022

Ook in de gehandicaptensector is de inzet van zorgreservisten in crisistijd meer dan welkom. Sommige werkzaamheden in deze sector zijn significant anders dan in de ziekenhuis- en VVT-sector. Daarom ontwikkelden we twee activiteitenpakketten speciaal voor deze sector.

Zomertijd, komkommertijd. Maar niet bij de Nationale Zorgreserve! We zien hoeveel zorgorganisaties zich voorbereiden op het najaar en ook de hulpvragen nemen langzaam toe. Nooit is met zekerheid te voorspellen wanneer zich een crisis voordoet. Dát we nieuwe crises kunnen verwachten, is een feit. Dat is de reden dat we als programmateam blijven kijken op welke manier het concept van de Nationale Zorgreserve doorontwikkeld kan worden, zodat we samen klaar staan om in te springen in crisistijd. 

De afgelopen maanden hebben we ons gericht op de ontwikkeling van activiteitenpakketten voor de gehandicaptenzorg. Volwassenen en kinderen met een beperking vormen een bijzondere doelgroep voor wie zorg (een groot deel van) hun dagelijkse leven behelst. 

Werken voor een bijzondere doelgroep

Zorgorganisatie Syndion biedt ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking en nam in het voorjaar van 2022 contact met ons op over mogelijke samenwerking. Na contact over een mogelijke hulpvraag zagen ze mogelijkheden om gebruik te maken van zorgreservisten in crisistijd. In gesprek over de praktische uitwerking daarvan, kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat de gehandicaptenzorg vraagt om activiteitenpakketten specifiek gericht op deze bijzondere doelgroep.

Hoewel de werkzaamheden vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld het werken in de ouderenzorg, zijn activiteiten als het bieden van psychosociale begeleiding, ondersteuning bij het vergroten van de autonomie en support richting meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de cliënt wezenlijk anders dan de activiteitenpakketten die we nu gebruiken voor ziekenhuizen en de VVT-sector.

In overleg met Annemiek Ooyen en Cor Hofman, zorgreservisten met een achtergrond in de sector, stelden we - mede op basis van de input van Syndion - twee activiteitenpakketten samen voor de gehandicaptenzorg. De activeitenpakketten zijn ook voorgelegd aan de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Zij steunen deze ontwikkeling van harte en ondersteunen daar waar nodig.  

Wat kun je verwachten?

Als je aan de slag gaat als zorgreservist in de gehandicaptenzorg, stap je in het dagelijks leven van een groep cliënten en bewoners. Het is anders dan bijvoorbeeld het werken in een ziekenhuis, waar de zorg tijdelijk is. Bij deze zorgorganisaties wonen mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, autismespectrumstoornis, of niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Vaak wonen zij een groot deel van hun leven in een beschermde of begeleide woonvorm en zijn zij gewend aan een team van verschillende zorgverleners die cruciale rollen hebben in hun leven. 

De activiteitenpakketten richten zich op het verlenen van basiszorg aan cliënten (activiteitenpakket 1: ADL-ers) en op het bieden van dagelijkse zorg en het vaststellen van de benodigde zorg (activiteitenpakket 2: begeleider). Wil je meer weten over de inhoud van de activiteitenpakketten voor de gehandicaptenzorg? Kijk dan hier.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen