"Zó bereiden we ons voor op een volgende crisis"

28-06-2022

Net als andere ziekenhuizen had het Dijklander Ziekenhuis tijdens de coronacrisis onvoldoende personeel om de reguliere zorg op te vangen. Gelukkig was het ziekenhuis onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ al bezig een nieuwe groep potentiële medewerkers aan te trekken. Dat werpt nu vruchten af.

Geraldina Amons is samen met twee collega’s intercedent bij het Dijklander Ziekenhuis met vestigingen in de regio West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Tijdens de coronaperiode ging een groot deel van hun tijd zitten in het rondkrijgen van de bezetting van onder meer de klinieken. Door intensieve onderlinge samenwerking, wat kunst- en vliegwerk en slim beleid is dat gelukt. 

Nieuwe hulptroepen

Geraldina Amons

Geraldina: “Tijdens de eerste golf werd alle reguliere zorg afgeschaald en konden we zowel mensen van intern als mensen van buitenaf inzetten. Bij de tweede golf moest ook de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgaan. Hierdoor waren er minder medewerkers beschikbaar terwijl de vraag naar zorgondersteuners juist steeds groter werd. Daarbij kwam de Nationale Zorgreserve in beeld."

Speciaal voor de zorgondersteunende medewerkers werden taakkaarten ontwikkeld waarop precies is aangegeven wat iemand wel en niet mag doen. Goed voor de zorgondersteuners zelf, voor hun begeleiders én voor de collega’s op de werkvloer. “Zo wist iedereen waar hij aan toe was.”

Om het werk van de zorgondersteuners te vergemakkelijken, konden ze ook gebruik maken van het scholingsaanbod van Dijklander op intranet. Nieuwe zorgondersteuners werden gekoppeld aan zorgondersteuners die er al waren. “Zo leerden ze snel de praktijk bij het Dijklander kennen en kon het verpleegkundig personeel zich focussen op haar kerntaken.”

Functiegebouw uitgebreid

Al eerder had het Dijklander het plan opgevat om een zorgondersteunende functie in het leven te roepen. Doordat er acuut behoefte was aan ondersteuning om de zorg draaiend te kunnen houden, is dit proces in een stroomversnelling geraakt.

“We hebben het plan in sneltreinvaart uitgewerkt en zijn inmiddels  bezig de functie en taken verder uit te diepen. De zorgondersteuners worden nu structureel ingezet op afdelingen waar de behoefte aan ondersteuning groot is.”

Terugkijkend is Geraldina aangenaam verrast hoe soepel deze verandering is verlopen. “Sommige processen duren heel lang. Daar was nu geen tijd voor: we moesten echt aan de bak. Iedereen voelde de urgentie en was enorm van goede wil. We hebben er echt samen de schouders onder gezet.

We hebben daarbij niet alleen voor de korte termijn oplossingen gezocht, maar meteen ook gewerkt aan een duurzame voorziening die we bij een volgende crisis kunnen inzetten.”

Nationale Zorgreserve

Heeft het Dijklander dan nog wel behoefte aan zorgreservisten van de Nationale Zorgreserve? Het antwoord daarop is een ondubbelzinnig ‘ja’. “Begin dit jaar bleken we ondanks alle extra inzet toch nog mensen te kort te komen om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. We hebben toen een beroep gedaan op de Nationale Zorgreserve en die heeft ons snel en goed geholpen. Die noodvoorziening willen we ook in de toekomst graag houden.”

Liesbeth Muurling is als zorgreservist ingezet bij het Dijklander. Over haar inzet is Geraldina zeer tevreden. “Ik had goed contact met haar, ze was enthousiast en kwam met frisse ideeën over de inzet van zorgreservisten. Door het werk dat ze in het dagelijks leven doet, keek ze met andere ogen naar onze processen. Een extraatje voor ons, want ze kwam in eerste instantie natuurlijk om als zorgreservist te werken.”

Over de ervaringen van Liesbeth als zorgreservist bij het Dijklander Ziekenhuis kun je meer lezen in dit artikel.

De Nationale Zorgreserve heeft het initiatief genomen om samen met Geraldina en vertegenwoordigers van andere zorgorganisaties uit de regio na te denken over regionale samenwerking. Dat biedt deze zorgorganisaties in tijden van crisis wellicht nieuwe mogelijkheden om de bezetting rond te krijgen, náást de mogelijkheden die zij zelf al hebben, en náást de inzet van de Nationale Zorgreserve.

Meer weten?

Wil je meer weten over de invulling van de zorgondersteunende functie bij het Dijklander Ziekenhuis en over het proces dat is gevolgd? Geraldina is graag bereid je daarover te vertellen. Via community@nationalezorgreserve.nl brengen we je snel met haar in contact.

Wil je weten wat zorgreservisten voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@nationalezorgreserve.nl

 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen