Zorgreservisten ondersteunen thuiszorg tijdens onverklaarde piekmomenten in Midden- en West-Brabant

30-06-2022

Doe je mee? Samen met TWB en Universiteit Twente organiseren we in september een bijzondere proeftuin. Om beter voorbereid te zijn op crisissituaties in de thuiszorg onderzoeken we op welke manier de inzet van zorgreservisten de afschaling van zorg kan voorkomen.

Werk op een andere manier georganiseerd

Tijdens de eerste golven van de coronapandemie gaven veel voormalige zorgprofessionals aan dat ze tijdelijk wilden helpen. Hoe mooi dit aanbod ook was, zorgorganisaties wisten niet goed op welke manier ze deze hulp konden organiseren. Daarnaast lag de focus vooral op de crisis die voorhanden was.

Mensen die jaren uit de zorg zijn, passen veelal niet meer in een functie. Maar over het algemeen kunnen ze nog heel goed een aantal onderdelen van een functiepakket uitvoeren. Dit is één van de belangrijkste bevindingen van de proeftuinen die de Nationale Zorgreserve medio 2021 heeft uitgevoerd. Dit hebben we vertaald naar een aantal activiteitenpakketten die de werkzaamheden van zorgreservisten beschrijven.

Op die manier zijn via de Nationale Zorgreserve in de vierde coronagolf eind vorig jaar bij meer dan 80 zorgorganisaties zorgreservisten ingezet. Een mooie ontwikkeling die aanzet tot het anders organiseren van werk. Zo ook bij TWB, een integrale zorgaanbieder in West-Brabant, gespecialiseerd in de thuiszorg.

Een crisis in de reguliere thuiszorg

TWB richt zich op hulp in het huishouden, begeleiding, verzorging, generalistische en specialistische verpleging. Ze zetten zich ervoor in dat cliënten langer en zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mede door de coronapandemie hebben meer cliënten dan in voorgaande jaren het afgelopen jaar zorg gekregen. TWB fungeerde in de regio als onmisbare schakel door kwetsbare cliënten te testen en besmette cliënten te verplegen, als opvang vanuit het ziekenhuis of ter voorkoming van opname. 

De afgelopen weken hebben we samen met TWB en de Universiteit Twente een verkenning gedaan welke mogelijkheden er zijn om beter voorbereid te zijn op een crisissituatie waarbij de reguliere thuiszorg niet meer kan worden geleverd. Naast het afschalen van de geboden zorg en het draaien van overuren door de vaste medewerkers, zou de inzet van zorgreservisten ook een mogelijkheid kunnen zijn. En dát willen we testen in een proeftuin.

Zelfstandig patiënten en cliënten bezoeken

Op basis van data en praktijkervaringen van TWB is er gekeken naar piekmomenten in de thuiszorg die niet te voorspellen of te verklaren zijn. Daarnaast hebben we gekeken naar onze ervaringen met de inzet van zorgreservisten bij andere zorgorganisaties, waaronder de thuiszorg. Hieruit is het idee ontstaan om een proeftuin te organiseren waarbij een crisissituatie in de thuiszorg wordt gesimuleerd, zodat we alle geleerde lessen in kunnen zetten om de afschaling van zorg te voorkomen.

Thuiszorg wordt vaak zelfstandig uitgevoerd door professionals die breed en veelzijdig zijn opgeleid. Echter, als we kijken naar de data en dit koppelen aan de praktijkervaring bij TWB, zijn veel van de huidige werkzaamheden te bundelen in pakketten, die overeenkomen met de activiteitenpakketten waarop zorgreservisten ingezet kunnen worden. 

Tijdens de proeftuin, die eind september plaatsvindt, wordt het vaste personeel doorgeschoven op basis van de interne zorgindicatie. Zorgreservisten zien de cliënten en patiënten met een meer eenvoudige zorgvraag. Op die manier wordt door de zorgprofessionals, de cliënten en de zorgreservisten ervaren in welke mate zorgreservisten een rol kunnen spelen bij piekmomenten in de thuiszorg in tijden van crisis. 

Doe je mee?

Voor de pilot zijn we op zoek naar zorgreservisten in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die een dagdeel willen meedoen. Zodra de exacte periode bekend is, delen we alle informatie via een oproep op het platform, waar je je meteen kunt inschrijven.

 Mocht je voor die tijd al vragen hebben, neem dan vooral contact op via community@nationalezorgreserve.nl of bel 085-3038457. 

 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen