Het eerste jaar van de Nationale Zorgreserve - lees er alles over in ons jaaroverzicht

03-06-2022

In ons jaaroverzicht "Een burgerinitiatief voor crisissituaties in woord en beeld" kijken we terug op de start van de Nationale Zorgreserve, delen we ervaringen uit de proeftuinen en onze verdere reis om samen met alle zorgreservisten een duurzame bijdrage te leveren aan crisisbestrijding in de zorg

Een praktijkproef zonder weerga. Dat is de oprichting van de Nationale Zorgreserve in een notendop. Het voelde vreemd om aan het begin van 2021, middenin de crisis, de ruimte te nemen om te experimenteren met de inzet van voormalige zorgprofessionals.

Tóch faciliteerden we in de zomermaanden van vorig jaar bij vier zorgorganisaties speciale proeftuinen waarbij zorgreservisten aan de slag gingen om hun oud-collega’s te ondersteunen. In nauwe samenwerking met de zorgorganisaties én de zorgreservisten onderzochten we de vraag: wat is de juiste formule voor het duurzaam inzetten van zorgreservisten in de regio? 

Met de geleerde lessen uit die eerste inzet kon de Nationale Zorgreserve in oktober 2021 snel starten met haar operationele beschikbaarheid toen in Nederland de vierde grote golf begon. In ons jaaroverzicht kijken we terug op ons eerste jaar.

 

2021 in vogelvlucht

In totaal legden in de laatste maanden van het jaar 137 zorgorganisaties contact met de Nationale Zorgreserve, en zetten 87 organisaties een hulpvraag uit via ons platform. We groeiden naar een online community van ruim 1300 zorgreservisten; gemotiveerde voormalige zorgprofessionals die klaar staan om hun oud-collega’s te ondersteunen in crisistijd.

Samen met de zorgorganisaties en de zorgreservisten faciliteerden we een kleine 1000 diensten tijdens de laaste grote golf van de coronapandemie in 2021.

 

Goed voorbereid op een volgende crisis

De ontwikkelingen binnen de Nationale Zorgreserve gaan verder dan de cijfers. Door actief samen te werken met zorginstellingen en opleidingsinstituten in de regio, zorgen we ervoor dat zorgreservisen kunnen oefenen met praktische vaardigheden en zich laten bijscholen, om zo goed voorbereid en vol vertrouwen in te kunnen springen in crisistijd.

Daarnaast ondersteunen we zorgorganisaties om zich voor te bereiden op de samenwerking met zorgreservisten bij een volgende lokale, regionale of landelijke crisis. We spelen in op wat ons gevraagd wordt, wat ertoe heeft geleid dat we bijzondere pilots opzetten buiten de reguliere diensten in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Als community bewegen we altijd mee met wie beschikbaar, bereikbaar en inzetbaar zijn.

 

Zichtbaar, bereikbaar en inzetbaar

In ons jaaroverzicht nemen we je mee in onze reis vanaf de oprichting naar waar de Nationale Zorgreserve nu staat - mét een kleine blik op de toekomst. Of, zoals José Geertsema (Bestuurder Extra ZorgSamen) zegt: "Een reis die eigenlijk meer een zoektocht was. Een zoektocht naar manieren om, met de inzet van oud-zorgpersoneel, een duurzame bijdrage te leveren aan crisisbestrijding. Een zoektocht naar het binden en boeien van een duizenden zorgreservisten. Die stand-by staan. Zichtbaar, bereikbaar en inzetbaar."

 

Het eerste jaar van de Nationale Zorgreserve: "Een burgerinitiatief voor crisissituaties in woord en beeld" lees je hier.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen