In vier stappen een zorgreservist op de vloer: zo ga je van crisis naar rust op de afdeling

20-05-2022

Ga er maar eens aan staan: met structurele tekorten plus de nasleep van corona onder de staf, krijg je de roosters niet meer rond. Op geen enkele manier.

Al je vaste flexers zijn bezet. En je vaste medewerkers kunnen niet nóg een extra dienst erbij draaien.

Het lijkt een onmogelijke puzzel, maar dat hoeft het niet te zijn. Met inzet van zorgreservisten - voormalige zorgprofessionals die nu ergens anders werken, of met pensioen zijn - die op de afdeling het vaste team ondersteunen, waarborgen we bij nood samen zoveel mogelijk de continuïteit van zorg. 

De reis van jouw capaciteitsprobleem naar de juiste zorgreservist op de afdeling is minder ingewikkeld dan het lijkt. In vier overzichtelijke stappen regelen we samen snel de inzet van zorgreservisten bij jouw organisatie. 

 

Stap 1: - Inventariseer de ondersteuningsbehoefte

Het inzetten van zorgreservisten in jouw organisatie vraagt een kleine denk-switch. We helpen je niet om vaste diensten in te vullen, of het rooster compleet te maken. Zorgreservisten ondersteunen het vaste team in de algemene dagelijkse zorg, zodat zij de coördinerende taken kunnen blijven vervullen. Daarmee zorgen we er samen voor dat jullie de continuïteit van zorg kunnen waarborgen.

Daarom is de eerste stap altijd een inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte. Stel jezelf de vraag: op welke manier kunnen de vaste krachten zó ondersteund worden, dat ze de coördinerende taken kunnen vervullen? Of: wat verwacht je van een zorgreservist, wat kan hij/zij doen om de druk bij de vaste krachten weg te nemen?  

 

Stap 2: Bepaal samen met onze community manager jouw hulpvraag in crisistijd

Je hoeft geen kant en klare opdracht te hebben als je contact opneemt met ons team. Samen met een van onze community managers vertalen we jouw ondersteuningsbehoefte naar een overzichtelijke hulpvraag die we uitzetten onder alle zorgreservisten in jouw regio. 

Bij de Nationale Zorgreserve werken we met vaste takenpakketten: een concrete omschrijving van de werkzaamheden die een zorgreservist bij jullie op de afdeling komt doen. Op basis van eerdere inzet van zorgreservisten hebben we een duidelijk overzicht van de activiteiten waar veel behoefte aan is bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Aan de hand daarvan hebben we vier takenpakketten samengesteld. Voor Verzorging, Verpleegkundige zorg (BIG-geregistreerd), Begeleiding in de Gehandicaptenzorg en GGZ, en Specialistische geneeskundige inzet (mét en zonder BIG-registratie).

In goed overleg bepaal je welk takenpakket het beste bij jouw ondersteuningsbehoefte past. Hierbij raden we je altijd aan om intern verschuivingen te doen, zodat de zorgreservisten op bijvoorbeeld één grotere locatie ingezet worden en zij voldoende kunnen terugvallen op het vaste personeel. Samen zijn dit de kernelementen van jullie hulpvraag in crisistijd.  

Die hulpvraag zetten wij vervolgens uit op ons platform: alle zorgreservisten die in jullie regio werken, krijgen dit bericht. Zorgreservisten bepalen zelf wanneer ze inzetbaar zijn en melden zich aan.

 

Stap 3: Bespreek intern de inzet van zorgreservisten

Om de zorgreservist snel te laten landen als hij/zij op de afdeling komt, is het handig dat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is van de samenwerking met de Nationale Zorgreserve. Niet alleen de directe collega’s, maar ook de bredere groep zorgprofessionals waar een zorgreservist mee te maken kan krijgen. 

Bespreek met alle betrokkenen wat de zorgreservist wél en niet doet tijdens een dienst. Je kunt het takenpakket als basis nemen, aangevuld met de omschrijving die je samen met onze community manager hebt gemaakt voor de hulpvraag. Dit biedt houvast voor de zorgreservist én duidelijkheid voor de vaste zorgprofessionals. 

 

Stap 4: Bereid de start van de zorgreservist goed voor

Zodra tijdens crisistijd de hulpvraag is uitgezet via ons platform, is het snel schakelen tussen de community manager en de zorgreservisten. De inzet van zorgreservisten is sneller geregeld als je klaar staat om eventuele vragen te beantwoorden. 

Tegelijkertijd is dit hét moment om de inzet van zorgreservisten goed voor te bereiden. De inzet van zorgreservisten in jouw organisatie is een nieuw voor alle betrokkenen, daarom is het geen overbodige luxe om hier goed bij stil te staan. 

Zorg dat de zorgreservist zich welkom voelt. Spreek met de afdeling goed door wie het directe aanspreekpunt is voor de zorgreservist, zowel in de aanloop naar de inzet als tijdens de diensten.  

Maak ook samen afspraken over de ontvangst van de zorgreservist, en over praktische zaken als kleding, toegang tot interne systemen, toegangspassen en het inwerken tijdens de eerste dienst. Onze community managers hebben een fijne checklist voor je samengesteld die je ontvangt zodra jullie samen de hulpvraag hebben gemaakt.  

Et voila! Alles staat nu klaar om de inzet van zorgreservisten bij jouw organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.   

 

De nood voorbij

De inzet van zorgreservisten is altijd tijdelijk van aard. Ze zijn er alleen om samen met jullie de continuïteit van zorg te waarborgen als jullie tijdelijk niet de gewenste zorg kunnen leveren. Zodra jullie dit probleem onder controle hebben, ronden we de hulpvraag af. 

Na afloop van de inzet van zorgreservisten evalueer je met de afdeling(en) waar de zorgreservisten zijn ingezet. Wat ging goed, en wat kan beter? Zo bereid je je intern alvast voor op de inzet van zorgreservisten als er zich een nieuwe noodsituatie aandient. 

Andersom doen wij dat ook, met de zorgreservisten, én vervolgens ook met jou. Zo blijven we continu verbeteren en bewegen we mee met de behoeften van zorgorganisaties in tijden van nood.

Heb je vragen over de inzet van zorgreservisten in jouw organisatie? Je bent welkom om te bellen, we denken graag met je mee. Ook als je Stap 1 nog niet doorlopen hebt. 

Neem contact op met een community manager via community@nationalezorgreserve.nl of 085-3038457

 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen