Kenmerken van de zorgreservist (2022)

12-04-2022

Begin dit jaar hebben we onder zorgreservisten en zorgorganisaties een vragenlijst uitgezet. We waren benieuwd naar hun ervaringen en ideeën, om van daaruit het concept van de Nationale Zorgreserve verder te ontwikkelen en verbeteringen rond de inzet van zorgreservisten aan te brengen.

Uit het onderzoek komen interessante inhoudelijke bevindingen naar voren, die we in een ander artikel beschrijven. Onderstaand delen we een aantal feiten en cijfers over de zorgreservisten. Feiten en cijfers die we tot dan toe niet hadden, omdat we vanwege privacywetgeving zo min mogelijk gegevens vastleggen. 

Algemene bevindingen

Op het moment dat de vragenlijst is uitgezet, bestond de Nationale Zorgreserve uit 1389 zorgreservisten, waarvan er het jaar daarvoor 265 zijn ingezet. De vragenlijst is ingevuld door 216 zorgreservisten, waarvan ongeveer 40% daadwerkelijk is ingezet als zorgreservist. De resultaten van het onderzoek zijn statistisch gezien representatief voor de totale groep zorgreservisten. 

In de grafieken hieronder vind je steeds de percentages antwoorden van de groep niet-ingezette reservisten en die van de groep wél ingezette reservisten naast elkaar. De percentages tellen op tot een percentage voor de totale groep zorgreservisten.

Leeftijd

Bijna de helft van de zorgreservisten was op het moment van het onderzoek ouder dan 65 jaar. Bijna een kwart van de zorgreservisten was tussen de 61 en 65 jaar. In totaal was meer dan 85% van de zorgreservisten ouder dan 51 jaar. 

Hoelang zorgreservist?

Het overgrote deel van de zorgreservisten was op het moment van het onderzoek tussen de 1 en 3 maanden geleden zorgreservist geworden. Dit komt overeen met de enorme groei aan inschrijvingen die in november/december 2021 heeft plaatsgevonden naar aanleiding van aandacht in de media en noodoproepen in de zorg vanwege de coronacrisis.

Sector waarin zorgreservisten hebben gewerkt

De meeste zorgreservisten hebben in meerdere sectoren gewerkt, zoals uit de grafiek blijkt.

Zorgreservisten hebben ook in andere zorgsectoren gewerkt, zoals: 
-    Ambulancezorg 
-    Verslavingszorg
-    Hospice
-    Fysiotherapie
-    Revalidatie
-    Kraamzorg
-    Huisartsenpraktijk 

Zorgopleidingsniveau

Het zorgopleidingsniveau van de zorgreservisten is hoog. Op het moment van het onderzoek had bijna de helft een zorgopleiding op niveau 5 afgerond, bijna een derde had een opleiding op niveau 4 afgerond, gevolgd door bijna 15% op niveau 3.

BIG-registratie

Zoals in de grafiek te zien is, beschikte meer dan een kwart van de zorgreservisten op het moment van het onderzoek over een geldige BIG-registratie. De BIG-registratie van nog eens meer dan een kwart van de zorgreservisten was verlopen ná 1 januari 2017, waardoor ook zij nog voorbehouden handelingen mochten verrichten alsof zij de BIG-registratie nog wél hadden. Bijna de helft van de zorgreservisten had geen BIG-registratie (meer).

Werkzaam als zorgprofessional?

Van de zorgreservisten was op het moment van het onderzoek bijna 70% niet (meer) regulier als zorgprofessional werkzaam. Bijna 20% werkte via 0-urencontracten, als ZZP-er, via een uitzendbureau, of had een aanstelling; in de toelichting op de categorie ‘overig’ vonden we veel zorgreservisten die op dat moment werkzaam waren via de GGD (vaccineren/testen).

Hoelang de zorg uit?

Van het totaal aantal zorgreservisten was op het moment van het onderzoek – bij elkaar opgeteld - bijna 40% korter dan 5 jaar de actieve zorg uit. 20% gaf aan nog wél op reguliere basis werkzaam te zijn als zorgprofessional. 

Huidige situatie

Ruim een derde van de zorgreservisten had op het moment van het onderzoek een baan buiten de zorg, ruim een derde was met pensioen, bijna 15% had prepensioen. 

We hebben gevraagd in welke sector zorgreservisten werkten die op het moment van het onderzoek een andere baan hadden dan als zorgprofessional. Dat leverde een heel palet aan sectoren op, van de zorgsector (staf en management) via onderwijs, zakelijke dienstverlening, publieke sector tot eigen ondernemerschap. Geen enkele sector sprong eruit, de aantallen antwoorden waren ook zo klein dat daar weinig over te zeggen valt voor de hele groep zorgreservisten.

Meer weten?

Zoals in de introductie al is aangegeven, komen uit het onderzoek onder zorgreservisten en zorgorganisaties interessante inhoudelijke bevindingen naar voren. Meer daarover kun je lezen in dit artikel.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen