Thuismonitoring covidpatiënten: “Zonder zorgreservisten was het ons niet gelukt”

05-04-2022

Een redelijk uniek samenspel tussen ziekenhuizen, huisartsen en zorgreservisten voltrok zich nog niet zolang geleden in Drenthe. Daar werden zorgreservisten ingezet voor ondersteuning bij thuismonitoring. We gingen in gesprek met Jan Schaart, lid van de Raad van Bestuur van Huisartsenzorg Drenthe.

Het is december 2021. Covid raast door het land, ziekenhuizen liggen overvol met covidpatiënten. Doodzieke mensen die de ziekenhuiszorg echt hard nodig hebben, maar ook patiënten die op zich goed genoeg zijn om thuis te herstellen. Tenminste, als hun gezondheidstoestand nauwlettend in de gaten wordt gehouden én als ze direct medische hulp krijgen wanneer dat nodig is. 

Tot dan toe blijkt thuismonitoring nauwelijks te organiseren. Huisartsen zijn door covid al overbelast en kunnen de monitoring van deze patiënten er niet bij hebben. Ziekenhuizen durven covidpatiënten zonder een vangnet van huisartsen niet te ontslaan en naar huis te sturen, laat staan dat ze het aandurven hen niet op te nemen en covidzorg thuis te geven. Zodoende bezetten covidpatiënten meer dan eens een ziekenhuisbed waar dat medisch gezien niet strikt noodzakelijk is. Vanuit het oogpunt van de zorg als geheel een onwenselijke situatie. 

Die onwenselijke situatie doet zich ook voor in Drenthe, waar Jan Schaart lid is van de Raad van Bestuur van Huisartsenzorg Drenthe (HZD). Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) en de HZD zien de spagaat waar de ziekenhuizen en huisartsen in terecht zijn gekomen. Ze zoeken een oplossing die de zorg als geheel ten goede komt en daarmee ziekenhuizen en huisartsenpraktijken ontlast. 

Instructieverpleegkundigen gezocht

Met een projectteam waarin naast het WZA en de HZD ook de Treant ziekenhuisgroep en de Zorgcentrale Noord-Nederland participeren, komen ze uit op een constructie om patiënten thuis covidzorg te bieden zodat ze niet naar het ziekenhuis hoeven. Dat kan alleen als die patiënten thuis 24/7 goed bewaakt kunnen worden. 

In dat kader willen ze een team inzetten van ‘instructieverpleegkundigen’: ambulant verpleegkundigen die covidpatiënten thuis kunnen instrueren hoe ze hun eigen gezondheidstoestand - saturatie, temperatuur - kunnen monitoren en doorgeven. Via de Luscii app komt deze informatie terecht bij Zorgcentrale Noord, die de patiënten zo in de gaten kan houden en de huisarts kan inschakelen wanneer dat nodig is. Gelet op het fluctuerende aantal covidpatiënten dat voor thuismonitoring in aanmerking komt, vraagt dat om flexibele inzet, die als het ware mee-ademt met de hoeveelheid covidpatiënten in de huisartsenpraktijken. 

Verpleegkundigen die daarvoor in zijn, zijn lastig te vinden. De nood in de zorg is hoog, de zorgcapaciteit niet voldoende. Via Zorgplein Noord komt Jan op het spoor van de Nationale Zorgreserve. Hij legt zijn idee voor het formeren van een monitoringsteam voor, en binnen een paar dagen staan de eerste zorgreservisten al bij hem op de stoep. Stuk voor stuk oud-zorgprofessionals die gepokt en gemazeld zijn in de zorg, patiënten vertrouwen in weten te boezemen, niet bang zijn voor corona, en weten wanneer ze moeten opschakelen naar de huisarts.

Jan is via het projectteam betrokken geweest bij de selectie van de zorgreservisten. “Het projectteam wilde weten wat voor vlees ze in de kuip hadden, hoe de zorgreservisten tegen het project aankeken, wat ze daarin voor ideeën hadden.” Al gauw wordt een van de zorgreservisten gevraagd het project te coördineren. Het team gaat in nauwe afstemming met het projectteam van start. Het protocol dat is opgesteld, wordt in de praktijk getoetst en samen met de zorgreservisten in een aantal stappen aangescherpt. Na de eerste periode, waarin de reservisten in duo’s werken, gaan ze zelfstandig op pad. 

Jan Schaart, lid Raad van Bestuur
Huisartsenzorg Drenthe (HZD)

 


Geoliede machine

Zowel de patiënten als de huisartsen zijn erg tevreden, zowel over de manier waarop de thuismonitoring is vormgegeven als over de kwaliteit van de zorgreservisten. De patiënten voelen zich goed ‘bewaakt’ en kunnen herstellen in hun vertrouwde thuisomgeving. Ze voeren 3 maal per dag hun gegevens in en voelen zich veilig door de ondersteuning van de zorgreservisten en de achtervang van de huisartsen. Er hoeven geen preventieve visites te worden afgelegd, de zorg wordt alleen ingeschakeld als dat echt noodzakelijk is. 

Ook de zorgreservisten zelf zijn tevreden over de samenwerking en de bijdrage die zij met hun inzet hebben kunnen leveren. Omdat corona nog steeds actueel is, is het team nog steeds actief. Een van de zorgreservisten heeft een coördinerende rol in het team, Jan staat meer op afstand. Van de 6 zorgreservisten die in december zijn gestart, hebben er inmiddels 5 een flexcontract met de HZD; zij zijn bereid zich voor langere tijd te verbinden aan de zorgorganisatie.

Vanaf december hebben de zorgreservisten 125 patiënten onder hun hoede gehad, variërend van 1 tot 3 patiënten per dag. Het team draait als een geoliede machine en is van grote toegevoegde waarde. De werkzaamheden worden al naar gelang de vraag opgepakt, de capaciteit die kan worden ingezet ademt mee met het aantal covidpatiënten. “Vergeet niet dat ze dit werk doen naast hun andere baan of terwijl ze al met pensioen zijn. Fantastisch dat deze mensen in tijden van crisis bereid zijn om in te springen waar dat nodig is.”

De rol van de Nationale Zorgreserve

Over de samenwerking met de Nationale Zorgreserve is Jan lovend: “Ik was vooraf wat gereserveerd, maar stond versteld van de snelheid waarmee dit voor elkaar kwam. Ik meldde me aan via de website, dezelfde middag nog werd ik gebeld. De Nationale Zorgreserve dacht echt met ons mee over wat voor zorgreservisten we nodig hadden en hoeveel, en binnen 3 dagen was alles rond. Ik ben echt bijzonder tevreden.”

En natuurlijk is hij trots op het team van zorgreservisten waarmee Huisartsenzorg Drenthe de thuismonitoring in de regio heeft vormgegeven: “Het is een goed team. Zonder hen hadden we dit niet voor elkaar gekregen.”

Wil je weten wat zorgreservisten voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via www.nationalezorgreserve.nl. 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen