Onderzoek. Graag je mening

18-01-2022

Wat hebben we de afgelopen maanden met zijn allen als Nationale Zorgreserve hard gewerkt! We hebben veel gezien en geleerd en willen de inzichten die daaruit naar voren komen, verder toetsen en onderbouwen. Daarom starten we deze week met twee onderzoeken.

In het voorjaar van 2021 hebben we de contouren van de Nationale Zorgreserve geschetst en die vervolgens getoetst in diverse proeftuinen. We hebben het concept op basis daarvan verder vormgegeven. De eerste echte praktijktest vond plaats in de vierde coronagolf van afgelopen november en december. Ruim 80 hulpvragen van zorgorganisaties en de inzet van zo’n 250 zorgreservisten door het hele land heen, hebben nieuwe inzichten gebracht.

De komende week starten we met twee onderzoeken. Één onderzoek richt zich op de ervaringen van zorgreservisten met het online platform, met hun daadwerkelijke inzet en met het bouwen aan een vitale community van zorgreservisten. Graag willen we ook meer weten over redenen waarom zorgreservisten zich (nog) niet hebben ingezet. We zijn dus echt op zoek naar de ervaringen van iedereen die zich als zorgreservist heeft ingeschreven, of ze nu daadwerkelijk ingezet zijn of niet. Immers, alleen met die input kunnen we het concept verder doorontwikkelen. Alle bijdragen en meningen zijn daarom van harte welkom.

Het tweede onderzoek richt zich op zorgorganisaties. Meer dan 130 zorgorganisaties hebben informatie aangevraagd over de mogelijkheden om zorgreservisten in te zetten, meer dan 80 zorgorganisaties zijn vervolgens tot het opstellen van een hulpvraag aan zorgreservisten overgegaan. Ook zij hebben waardevolle ervaringen opgedaan die we graag willen meenemen in de doorontwikkeling van het concept van de Nationale Zorgreserve. 

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen