"Kabinet staat achter vorming zorgreserve"

08-10-2021

Goed nieuws voor de Nationale Zorgreserve. Het kabinet staat achter het plan voor de vorming van een leger van oud-zorgprofessionals die kunnen bijspringen als er een crisis is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een pandemie, watersnoodramp of terreuraanslag. De vormgeving van zo’n nationale reserve stond in een aantal partijprogramma’s en was onderwerp van verschillende kamerdebatten. Op 5 oktober informeerde demissionair minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer over het belang van deze crisi

Aanvullend instrument
De Jonge benadrukt in zijn brief dat de Nationale Zorgreserve een aanvulling is op de interne en externe flexibele schil van zorgorganisaties. Ze komen pas in beeld als deze uitgeput raken. En er moet sprake zijn van een crisis. Jose Geertsema, programmamanager van de National Zorgreserve licht het toe: “Als er in een crisissituatie capaciteitsproblemen ontstaan op een afdeling, kan de zorgorganisatie er in vier stappen voor zorgen dat de zorg gecontinueerd wordt. Het ‘lenen’ van capaciteit van andere afdelingen, het intensiveren van de inzet van het vaste personeel van de afdeling, het inzetten van zorgprofessionals in de flexpool of uitzendkrachten. Pas daarna komen de zorgreservisten in beeld. Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg. Ze hebben een andere baan of zijn met pensioen.”

Regionaal
Momenteel is het team van de Nationale Zorgreserve bezig met het vormgeven van sterke regionale community’s van zorgreservisten die bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar zijn. “We werken met regionale community’s om zoveel mogelijk in lijn te kunnen zijn met de veiligheidsregio’s. Bovendien is verbinding tussen de zorgreservisten cruciaal. Die is regionaal goed te faciliteren”, zegt programmamanager Jose Geertsema.|

Wet BIG
De kwaliteit van onze gezondheidszorg staat vanzelfsprekend voorop. Dit betekent dat de Nationale Zorgreserve te maken heeft met de Wet BIG waarin regels staan voor beroepen in de gezondheidszorg. De Jonge heeft advies gevraagd aan de Chief Nursing Officer bij VWS en geeft aan dat zorgreservisten niet allemaal BIG-geregistreerd hoeven zijn. Dat is goed nieuws, want niet iedere zorgreservist staat nog steeds in het BIG-register. Geertsema: “Veel zorgreservisten hebben kort of lang geleden de zorg verlaten. Als je niet meer in het beroep werkt waarvoor je de BIG-registratie hebt aangevraagd, is herregistratie niet voordehand liggend.” De Nationale Zorgreserve werkt niet met functies maar met activiteitenpakketten. Voor de activiteitenpakketten 1 en 2 is geen BIG-registratie nodig. Dit maakt dat veel oud-verpleegkundigen, verzorgenden en  andere oud-zorgprofessionals in aanmerking komen om zorgreservist te worden.

Ambitie
De ambitie is om eind 2021 in elke regio minimaal 35 zorgreservisten paraat te hebben. Medio 2022 zullen dat er in totaal 2000 zijn, zo schrijft De Jonge in zijn kamerbrief. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om zich te melden. Iedereen krijgt een persoonlijk gesprek met een communitymanager om te kijken of iemand bevoegd en bekwaam is én past in het concept van de zorgreserve. “Dat persoonlijke contact is ontzettend belangrijk voor het creëren van regionale communitiy’s. Werven, boeien en binden behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van ons kleine team”, vertelt Geertsema enthousiast.

Juridische structuur
Er zijn nog wat juridische kikkers te eten. Er is namelijk geen wettelijke basis voor een dergelijke reserve. Komende maanden wordt duidelijk wie wanneer besluiten neemt en welke bevoegdheden heeft. Bij het juridische kader horen ook afspraken over aansprakelijkheid en bezoldiging.  

De Kamerbrief van De Jonge heeft veel media-aandacht gekregen. Onlangs waren een communitymanager en een zorgreservist te zien in Hart van Nederland. Bekijk het item hier.

Meer weten over de kamerbrief en onderliggende adviezen, lees dan hier verder.

Afbeeldingen

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen